اهداف استراتژيک و جهت گيري ها

هدف‌های استراتژیک مورد نظر اندیشکده برای رسیدن به ماموریت فوق عبارتست از:

  • اصلاح نگرش موجود به آب و ایجاد درک مشترک جدید در زمینه مسایل مرتبط با آب و حکمرانی مطلوب
  • شکل‌گیری جریان عمومی و نهادی کردن رویکردهای جدید در جامعه مخاطب
  • اعتلای فعالیت‌های سیاستگزاری و زمینه‌سازی برای اصلاح ساختار حکمرانی آب

اندیشکده، در تهیه و تدوین برنامه‌ فعالیت‌های خود، جهت‌گیریهای استراتژیک را برای افق‌های زمانی مختلف انتخاب کرده است:

  •  جهت‌گیری کوتاه مدت: بسترسازی برای تغییر و سرمایه‌گذاری در محیط هدایت‌کننده برای تغییر

یکی از ارکان اصلی حکمرانی خوب و موثر آب را مشارکت فعالانه و داوطلبانه بخش خصوصی و جوامع مدنی تشکیل‌ می‌دهد. لذا منطقی است که برای آماده‌سازی و فراهم نمودن بستر مناسب برای چنین مشارکتی، ابتدا، آگاهی لایه‌های موثرتر و مستعدتر اجتماعی (تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران، مشاوران، پژوهشگران و فعالان رسانه‌ای) دربارۀ حکمرانی آب ارتقاء یابد. این موضوع با کمک به انتشار آگاهی‌ها، دانش و بینش کنشگران از مبانی و تشخیص واقعی مسائل و مشکلات را بهبود داده و ایشان  را برای پذیرفتن نقش اجتماعی (انتخاب‌ها و مسئولیت) خود در سپهر مدیریت آب کشور آماده تر می‌کند. به همین دلیل در جهت‌گیری کوتاه‌مدت، گردآوری شواهد و مستندات، گسترش همفکری درباره تشخیص مسئله و راه‌حل‌های احتمالی و آگاه‌سازی لایه‌های اولیه اجتماعی به ویژه گروداران اصلی، به عنوان جهت گیری استراتژیک اندیشکده در نظرگرفته شده است. اندیشکده این جهت‌گیری را به عنوان نقطه شروع فعالیت‌های خود انتخاب نموده و تلاش خواهد نمود برنامه‌های عملیاتی خود را نیز در این جهت سازماندهی نماید.

  •  جهت‌گیری میان‌مدت: ایجاد تقاضای رشد یابنده برای ایجاد تغییر

نزدیک کردن افکارگروداران برای تغییر، ضمن ادامه جهت‌گیری کوتاه‌مدت، از طریق اهتمام به تقویت ارتباطات بین نهادهای دولتی، بخش خصوصی و لایه‌های اجتماعی (گروداران تاثیرگذار) هدف اصلی استراتژیک این مرحله را تشکیل می‌دهد. در واقع با افزایش آگاهی‌ها و ظرفیت‌های اجتماعی، زمینه‌های لازم برای ایجاد گفت و گو و تبادل نظر و تقویت ارتباطات بین سه رکن اصلی حکمرانی خوب در آب یعنی جامعه مدنی و گروداران، بخش خصوصی و نهادهای دولتی فراهم خواهد شد. در این شرایط، اندیشکده تدبیر آب ایران به عنوان یک تسهیل‌کننده می‌تواند نسبت به توسعه و تحکیم این روابط وارد عمل شده و به وظایف خود مطابق آنچه که در اساسنامه آورده شده عمل نماید. بنابراین برنامه‌های عملیاتی اندیشکده در این دوره ضمن ادامه جهت‌گیری برنامه‌های کوتاه‌مدت، در موضوع تقویت ارتباطات، اطلاع‌رسانی و شبکه‌سازی و به طور کلی ایجاد فضای بیان واقعی دیدگاه‌ها بین ارکان حکمرانی در آب متمرکز خواهد شد.

  • جهت‌گیری درازمدت: مذاکره درباره بسته تغییر واقعی

در این افق، ضمن ادامه جهت‌گیری‌های کوتاه‌مدت (اطلاع رسانی برای زمینه سازی) و میان‌مدت(تسهیل توافق روی ضرورت اصلاحات بر اساس اقدامات مرحله قبلی) ضرورت تغییر و اصلاح نظام حکمرانی آب از طریق تدوین و توافق بر روی سیاست‌های جدید و تبدیل اندیشکده به یک نهاد مرجع و اثرگذار غیردولتی در حکمرانی آب مورد توجه است. با اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت جایگاه اندیشکده تدبیر آب برای جامعه و گروداران و همچنین بخش خصوصی و دولت به عنوان یک نهاد غیردولتی و مستقل شناخته خواهد شد. این وضعیت فرصتی را فراهم خواهد ساخت تا با اعتمادی که ایجاد می‌شود، اندیشکده بتواند به عنوان یک نهاد مرجع و مستقل شناخته شده و به تدریج به اصلی‌ترین هدف خود که همان اثرگذاری در حکمرانی آب می‌باشد (از طریق پیشنهاد و حمایت از تاسیس یک نهاد فراگیرغیر دولتی) نزدیک و نهایتاً این هدف را محقق سازد. بدین ترتیب برنامه‌های عملیاتی اندیشکده در این دوره علاوه بر حفظ جهت‌گیری‌های برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان مدت باید به گونه‌ای تنطیم و تدوین گردد تا حصول به این هداف را میسور و امکان‌پذیر نماید.