رویکردهای نو اندیشکده

توسعه پایدار منابع آب بدون درک منابع و مدیریت بخردانه آن، امکان‌پذیر نیست. استفاده بهینه، مدیریت و حفاظت مناسب منابع آب، نیازمند دانش و اطلاعات کافی است. اشتراک‌گذاری دانش و تجربه می‌تواند فرایند شناخت و یادگیری را به شکل قابل ملاحظه تسریع نماید.