سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)

زمان: ۷ و ۸ اسفند ۱۳۹۶

مکان: کرج، موسسه تحقیقات خاک و آب

شرح مختصر:

سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه با محوریت تقاضا محوری آب برگذار می‌گردد. در این همایش محورهای متعددی بر اساس نیاز روز کشور، چالش‌های اصلی بخش اجرا و کمبودهای تحقیقاتی تدوین شده است. این همایش به گونه‌ای طراحی شده است که بتواند چالش‌های اساسی را که در دو همایش قبل به آن‌ها دست یافتیم، مورد توجه بیشتری قرار دهد.  چالش‌هایی چون ضعف در ساختار الگوی مصرف آب، عدم انسجام و برنامه‌ریزی مراکز اجرائی و تحقیقاتی، کم توجهی به جایگاه بهره‌برداران، عدم شناسایی و استعداد اراضی در مدیریت حاصلخیزی، کمبود پشتیبانی علمی و پژوهشی، عدم توجه لازم به تشکل‌های آب‌بران و ارتقای دانش و مجهز کردن آن‌ها به سیستم‌های نوین، کمبود زیرساخت‌های نرم‌افزاری، عدم وجود بانک اطلاعات متمرکز، عدم وجود ساختار متمرکز مدیریت الگوی مصرف آب بر اساس تقاضا محوری واقعی آن در این کنفرانس مورد توجه قرار دارد..

محورهای همایش:

 

برنامه ریزی آبیاری در شرایط کم آبی
کارآیی مصرف آب کشاورزی
مدیریت آب های شور و نامتعارف در مزرعه
ارزیابی سامانه‌های آبیاری در مزرعه
تأثیرویژگی‌های خاک، تناسب اراضی و الگوی کشت بر مدیریت آب در مزرعه
نقش مدیریت زراعی، حاصلخیزی خاک و ارقام گیاهی در مدیریت آب در مزرعه
کاربرد علوم و فنون نوین در بهبود مدیریت آب در مزرعه
نقش نظام های بهره برداری، آموزش و ترویج در مدیریت آب در مزرعه
عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست‌محیطی، اخلاقی و حقوقی مؤثر بر مدیریت آب در مزرعه
تأثیر آبیاری موضعی بر بهره برداری پایدار از خاک
تغییر اقلیم و تأثیرآن بر مدیریت آب در مزرعه

 

تلفن دبیرخانه: ۰۲۶۱۶۲۰۱۸۹۲
آدرس پستی دبیرخانه: کرج-جاده مشکین دشت- بعد از رزکان نو- بلوارامام خمینی(ره)- موسسه تحقیقات خاک و آب
ایمیل: NCFWM@swri.ir
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس