همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا

طی چند دهه گذشته به دلیل پدیده‌هایی مانند دگرگونی آب و هوا در مقیاس جهانی و تغییر الگوی بارش در مقیاس منطقه‏ای، کشورهایی که پیش از این، آب‌و‌هوای خشک و کم‎بارش داشتند، با کاهش بارش در نتیجه با برداشت بی‏رویه از منابع آب زیرزمینی، افت سطح آبخوان‏ها و فرونشست زمین رو به‌رو شده‏اند. بر بنیاد همین داده‌ها جهان رو به خشکیدن می‌رود. این پدیده از یک سو در مقیاس فروملی به گسترش تنش‌های اجتماعی و در مقیاس ملی و فراملی با افزایش تنش با همسایگان بر سر رودهای مرزی و حوضه های مشترک آبی انجامیده است. از این رو، کشورهای واقع بر نوار خشک جهان، وضعیت نگران‏کننده‏تری دارند. در این ‌میان، بحران آب مهم‏ترین مخاطره غرب خواهد بود که به بسیاری از مناسبات سیاسی و تعاملات فضایی را جهت خواهد داد به گونه ای که بخش عمده ای از ادبیات موجود درباره آب به ویژه آبها و رودهای مشترک درآمیخته با واژگانی مانند تنش، کشمکش، جنک، بحران و... برای تبیین وضعیت موجود و آینده است که در کلیت خود بیم از آینده ای ترسناک فراروی شهروندان و کشورهای این منطقه قرار می‏دهد. انجمن ژئوپلیتیک ایران بر بنیاد رسالتی که بر آن استوار است بر این باور است که محدودیت منابع به ویژه آب در قالب دیپلماسی هم می‏تواند فرصت‏های همکاری و هم‏افزایی فراروی کشورهای منطقه فراهم کند و از دامنه تنش‏ها و ناآرامی‏ها بکاهد. از این رو، «همایش دیپلماسی آب و فرصت‎های هیدروپلیتیک غرب آسیا» نگاهی نو به به چالشِ کم آبی در غرب آسیا خواهد بود که در چهارچوب آن بتوان تهدید بحران آب منطقه غرب آسیا را از طریق دیپلماسی به فرصت تبدیل کرد.

 

محورهای همایش:

1- نظریه ها، تجربیات، قوانین و عرف بین الملل در حوضه های آبی مشترک.
2-دیپلماسی آب و مناسبات هیدروپلیتیک کشورهای  غرب ایران.
3-دیپلماسی آب و مناسبات هیدروپلیتیک ایران و کشورهای شمال و شمال غرب ایران.
4-دیپلماسی آب و مناسبات هیدروپلیتیک ایران با کشورهای شرق و شمال شرق ایران.
5-دیپلماسی آب و مناسبات هیدروپلیتیک آسیای مرکزی و قفقاز.
6- دیپلماسی آب و امنیت پایدار آبی در جنوب غرب آسیا.
7-پیامدهای زیست محیطی مناسبات هیدروپلیتیک غرب آسیا.
8-ظرفیت های غیر دولتی و بازیگران بین المللی دیپلماسی آب در مناسبات هیدروپلیتیک جنوب غرب آسیا.
9-الگوها و تجارب موفق در مناسبات هیدروپلیتیک حوضه های مشترک آبی.
10- حل و فصل اختلافات در مناسبات هیدروپلیتیک حوضه های مشترک آبی.
11 - مسائل و چالش های فراروی آب در ایران
12 - پیامدهای امنیتی- انتظامی مسئله آب در ایران با تأکید بر نقش ناجا

 

اطلاعات تماس

تلفن دبیرخانه

۰۲۱۸۸۳۴۲۴۸۸ - ۰۲۱۸۸۳۲۳۵۲۷ -۰۹۱۲۲۱۸۷۰۹۵
آدرس دبیرخانه: تهران، خیابان سمیه، جنب برج سپهر، ساختمان خاقانی، ورودی غربی، طبقه 5 واحد 46 ، انجمن ژئوپلیتیک ایران
ایمیل: info@wdconf.ir
وبگاه همایش: پایگاه رسمی همایش