کنگره شهرهای تاب آور 2018

عنوان: کنگره شهرهای تاب‌آور 2018

Resilient Cities 2018

زمان: از روز پنج شنبه ششم لغایت جمعه 8 اردیبهشت 1397 (26 آوریل لغایت 28 آوریل 2018)

مکان : بن/ آلمان

 

شرح مختصر:

کنگره شهرهای تاب‌آور-اجلاس سالانه جهانی در تاب‌آوری و سازگاری شهری- یک بستر جهانی برای هم‌اندیشی تاب‌آوری شهری و سازگاری با تغییر اقلیم می باشد که هر ساله با میزبانی شهر بن آلمان برگزار می‌شود.

کنگره شهرهای تاب‌آور از سال 2010 با هدف ایجاد ارتباط بین رهبران محلی دولتی و متخصصان سازگاری با تغییر اقلیم برای بحث بر سر چالش‌های سازگاری پیش‌روی محیط‌های شهری در سراسر جهان و تقویت مشارکت برای مقابله با تاثیرات تغییراقلیم بر شهرها شروع شده است. هشت کنگره قبلی این هدف را محقق کرده است. نهمین کنگره از سری شهرهای تاب‌آور در 26-28 آوریل سال 2018 مصادف با ششم تا هشتم اردیبهشت ماه سال 97 برگزار می شود.

 

 

  • برگزار کنندگان:                                                       

ICLEI – Local Governments for Sustainability, Co-Hosted by the Federal City of Bonn, Germany

 

  • تارنمای کنگره:

resilientcities2018.iclei.org

  • ایمیل کنگره:           

 resilient.cities@iclei.org