نشست نگاهی تاریخی به دانش و فناوری آب در ایران

انجمن ایرانی تاریخ اجتماعی علم و فناوری با همکاری اندیشکده تدبیر آب ایران و خانه اندیشمندان علوم انسانی و انجمن مطالعات فرهنگي  و ارتباطات
نشست "نگاهی تاریخی به دانش و فناوری آب در ایران" را با هدف گفت و گو و برجسته کردن تحولاتِ بروز دانش و تجربه آب ایران را در تالار حافظ واقع در خانه اندیشمندان علوم انسانی  مورخ 8 مهر 1397 ساعت ١٧ برگزار می کنند.

در این نشست سخنرانان به بررسی مسائل زیر می پردازند:

دكتر علي رضاقلي: زمينه هاي تاريخي اجتماعي و سياسي دانش و فناوري آب در ايران
دكتر سعيد نوري نشاط: دانش تاريخي بومي آب و چالشهاي امروز استفاده از آن
دكتر محمد فاضلي: بسترهاي موردنياز براي استفاده دانش بومي آب در حل مسئه آب
دكتر هادي خانيكي: آب زمينه اي تاريخي براي گفت و گوي  اجتماعي ايرانيان

از علاقمندان دعوت بعمل می آید تا در این نشست حضور بهم رسانند.

برای اطلاعات بیشتر با روابط عمومی اندیشکده تدبیر آب  تماس حاصل فرمایید.
88947400