چرخه آب

در هر حوزه‌ فعالیتی، تبیین مفاهیم اساسی از اقدامات کلیدی در مسیر همگرا کردن دیدگاه‌های جامعه مخاطب در زمینه آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی محسوب می‌شود. از این رو، اندیشکده تدبیر آب ایران در نظر دارد تا برای نیل به این هدف مستنداتی پیرامون موضوعات پایه‌ای تنظیم، تدوین و نشر دهد. چرخه آب اولین موضوعی بنیادی است که تهیه و تدوین و انتشار آن مورد توجه اندیشکده قرار گرفته است. به‌طور کلی منابع آب تجدید‌شونده اصلی‌ترین منبع تأمین‌کننده نیازهای جوامع بشری شامل مصارف خانگی، صنایع، کشاورزی، توليد برق‌آبي، آبزي‌پروري و ..... از يك طرف و نيازهاي اكوسيستم‌هاي آبی از ديگر سو مي‌باشد. در واقع عامل اصلي و تعيين‌كننده در پايداري زندگي بشري را مي‌توان به منابع آب تجديدشونده مربوط دانست. سؤال اين است كه موجد منابع آب تجديدشونده چيست و چه سازوكاري موجب پايداري و استمرار اين منبع در كل كره زمين، محدوده حاكميت يك كشور و يا حتي در يك منطقه مشخص و محدوده‌ جغرافيايی مي‌شود. پاسخ اين سؤال با بررسی «چرخه آب» قابل تبيين است. در اين بخش تلاش مي‌شود كه ابعاد و مؤلفه‌هاي اين چرخه و منابع آب تجدیدشونده توضيح و تشريح شده و به‌تبع آن رابطه آن با مديريت نوین منابع آب، مورد بحث قرار گيرد.