چرخه آب

تبیین مفاهیم اساسی درحوزه آب از اقدامات کلیدی در مسیر همگرا کردن دیدگاه‌های جامعه مخاطب در زمینه آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی محسوب می‌شود. از این رو، اندیشکده تدبیر آب ایران در نظر دارد تا برای نیل به این هدف مستنداتی پیرامون موضوعات پایه‌ای مدیریت آب تهیه وتنظیم، تدوین و نشر دهد. بر این مبنا، تبیین مفاهیم پایه مرتبط با چرخه آب، و چگونگی پیوند این چرخه با  جامعه و محیط‌زیست از مواردی است که در کانون توجه اندیشکده قراردارد. در این میان پرداختن به بررسی وضعیت و شرایط «منابع آب تجدید‌شونده» به عنوان اصلی‌ترین منبع تأمین‌کننده نیازهای جوامع بشری شامل مصارف خانگی، صنایع، کشاورزی، توليد برق‌آبي، آبزي‌پروري و ..... از يك طرف و نيازهاي اكوسيستم‌هاي آبی از ديگر سو، جایگاه ویژه‌ای دارد. این اهمیت در حدی است که می‌توان  عامل اصلي و تعيين‌كننده در پايداري زندگي را به «منابع آب تجديدشونده» مربوط دانست. بنابراین سؤال‌هایی چون: موجد منابع آب تجديدشونده چيست؟ و چه سازوكاري موجب پايداري و استمرار اين منبع در كل كره زمين، محدوده حاكميت يك كشور و يا حتي در يك منطقه مشخص و محدوده‌ جغرافيايی مي‌شود؟، مطرح می شود. پاسخ اين نوع سؤال‌ها  با تمرکز برموضوع محوری «چرخه آب» قابل تبيين است. بنابراین در اين بخش تلاش مي‌شود كه ابعاد و مؤلفه‌هاي اين چرخه و منابع آب تجدیدشونده توضيح و تشريح شده و رابطه آن با مديريت نوین منابع آب، مورد بحث و‌ توجه قرار گيرد.