ارزیابی معیارهای الگوی کشت از منظر بهره‌وری آب

ارزیابی معیارهای الگوی کشت از منظر بهره‌وری آب

مدت‌ها است که آژیر خطر نابودی ذخایر آبی در بیشتر حوضه‌های آبریز کشور، به ویژه فلات مرکزی ایران به صدا در آمده است. اُفت شدید سفره‌های آب زیرزمینی، خشک‌شدن بسیاری از قنات‌ها، خشک‌شدن تالاب‌ها، دریاچه‌ها و رودخانه‌های کم‌رمق، همه ‌و همه نشان از فاجعه‌ای قریب‌...

بازارهای آب؛ عملکرد و چالشها

بازارهای آب؛ عملکرد و چالشها

در بسیاری از گزارش‌های جهانی، تصویر غمانگیزی از کمیابی جهانی آب و فشارهای فزاینده برای تأمین آب کشاورزی ترسیم می‌شود. همچنین در این گزارش‌ها اذعان می‌شود که سیاستهای طرف تقاضا، اثربخشتر از رویکردهای عرضه‌گرا هستند، ولی نسبت به بازارهای آب به عنوان ابزاری برای مدیریت تأمین آب در شرایط کمیابی تردید ...

پژوهشی برای ارزیابی اقدامات پیش بینی شده در برنامه ششم برای حل بحران آب

پژوهشی برای ارزیابی اقدامات پیش بینی شده در برنامه ششم برای حل بحران آب

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، مفاد ماده ۴۵ لایحه برنامه ششم توسعه را به تصویب رساندند. به موجب این ماده، دولت مکلف شده است تا به ‌منظور مقابله با بحران کم آبی، رهاسازی حقآبه‌های زیست‌ محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادلبخشی به سفره‌های زیرزمینی و ارتقای بهره‏وری و ...

بازار آب در اسپانیا

بازار آب در اسپانیا

در دهه‌ گذشته، اقتصاد آب در اسپانیا در پاسخ به تحولات اقتصادی- اجتماعی و زیست‌محیطی این کشور، تغییرات قابل ‌ملاحظه‌ای را شاهد بوده است. از همین رو، در این دوره، اقتصاد آب در اسپانیا نیاز به تحول پیدا کرد. بیشتر حوضه‌های آبریز جنوبی و شرقی این کشور، امکان پاسخگویی به درخواست‌های اضافه‌...

 
 
سیاست‌ پژوهی
کارگاه و نشست
معرفی منابع