راه اندازی پایگاه نشر تجارب آب

راه اندازی پایگاه نشر تجارب آب

بنا به غریزه میدانیم که دانش و تجربه برای بقا و تعمیق آگاهی و شناخت، و بنابراین موفقیت در زندگی اهمیت زیادی دارد. اشتراکگذاری دانش و تجربه میتواند فرایند شناخت و یادگیری را به شکل قابل ملاحظه تسریع نماید. به بیانی دیگر، اشتراک‌گذاری اطلاعات سبب ارتقای بازدهی، پرورش فکری و کاهش احتمال اشتباه در تصمیمگیری خواهد شد.مسائلی ...

بررسي نقش يارانه ها در تخريب منابع آب زير زميني در شهرستان هاي انار و رفسنجان

بررسي نقش يارانه ها در تخريب منابع آب زير زميني در شهرستان هاي انار و رفسنجان

منابع آب زیرزمینی کشور با وجود نقش برجسته و استراتژیکی که در تامین آب بخش‌های مختلف اقتصادی دارد، متاسفانه به دلیل برداشت‌های بی‌رویه به وضعیت بحرانی رسیده است. به طوری که در حال حاضر طبق گفته مقام مسئول در وزارت نیرو «از تعداد ۶۰۹ دشت و محدوده‌ مطالعاتی کشور هم اکنون ۳۱۷ دشت جزء مناطق ممنوعه ...

گذر از بحران با اصلاح حکمرانی آب زیرزمینی-دوازدهمین شماره فصلنامه گفت و گوی آب

گذر از بحران با اصلاح حکمرانی آب زیرزمینی-دوازدهمین شماره فصلنامه گفت و گوی آب

در فرایند پروژه حکمرانی جهانی آب زیرزمینی آشکار شد که در بسیاری از نقاط جهان، توانایی کشورها در حفاظت و مدیریت منابع آب زیرزمینی متناسب با میزان افزایش وابستگی روزافزون آنها به این منابع و فشارهای تدریجی فزاینده بر این منابع، تقویت و به روز نشده است. بنابراین، حکمرانی آب زیرزمینی تقریباَ در سراسر جهان در وضعیت نامطلوبی ...

آب در آیینه رسانه

آب در آیینه رسانه

« کار روزنامه نگار تبدیل ذغال به الماس است. اما ما اغلب حتی اگر یک موضوع خوبی هم گیر میآوریم که الماس است، آن را تبدیل به ذغال میکنیم». فریدون صدیقی – مدرس روزنامه نگاری

 
 
سیاست‌ پژوهی
کارگاه و نشست
معرفی منابع