پساب؛ منبع بهره‌برداری نشده

پساب؛ منبع بهره‌برداری نشده

بیشتر فعالیت‌های انسانی که مصرف‌کننده آب هستند، تولیدکننده پساب نیز به شمار می‌آیند. به نسبتی که تقاضا برای آب رشد می‌کند، کمیت پساب تولیدشده و بار آلودگی آن نیز پیوسته افزایش می‌یابد. با اینکه پساب، مؤلفه‌ای مهم از چرخه مدیریت آب به شمار می‌آید، آب پس استفاده، غالباً دردسری دیده می‌...

رویکردهای نو به مسئله آب در دولت دوازدهم؛ یک دهه همکاری ملی آب

رویکردهای نو به مسئله آب در دولت دوازدهم؛ یک دهه همکاری ملی آب

شکاف فزاینده میان عرضه و تقاضای آب و بروز پیامدهای روزافزون آن مانند خشکی پیکره‌های آبی، آلودگی منابع آب و افت مداوم سطح آب زیرزمینی، فرونشست زمین، خسارتهای اقتصادی ناشی از خشک شدن باغات و مزارع و تعارضات اجتماعی بطور روز افزونی گستره و عمق بیشتری پیدا می کند. رشد روز افزون و مهارنشده تقاضاها برای آب و خدمات مرتبط،...

ارزیابی معیارهای الگوی کشت از منظر بهره‌وری آب

ارزیابی معیارهای الگوی کشت از منظر بهره‌وری آب

مدت‌ها است که آژیر خطر نابودی ذخایر آبی در بیشتر حوضه‌های آبریز کشور، به ویژه فلات مرکزی ایران به صدا در آمده است. اُفت شدید سفره‌های آب زیرزمینی، خشک‌شدن بسیاری از قنات‌ها، خشک‌شدن تالاب‌ها، دریاچه‌ها و رودخانه‌های کم‌رمق، همه ‌و همه نشان از فاجعه‌ای قریب‌...

بازارهای آب؛ عملکرد و چالشها

بازارهای آب؛ عملکرد و چالشها

در بسیاری از گزارش‌های جهانی، تصویر غمانگیزی از کمیابی جهانی آب و فشارهای فزاینده برای تأمین آب کشاورزی ترسیم می‌شود. همچنین در این گزارش‌ها اذعان می‌شود که سیاستهای طرف تقاضا، اثربخشتر از رویکردهای عرضه‌گرا هستند، ولی نسبت به بازارهای آب به عنوان ابزاری برای مدیریت تأمین آب در شرایط کمیابی تردید ...

 
 
سیاست‌ پژوهی
کارگاه و نشست
معرفی منابع