انتشارات

توسعه کم‌آب‌بر؛ تأملی در بازسازی مسیر توسعه کشور

آیا می‌توان با مصرف آب کمتر، اقتصاد بزرگتری داشت؟ این سئوال اصلی است که در برنامه ششم در پیش روی جامعه ایران ق...

معرفی منابع

هزینه کل اقتصادی استخراج آب زیرزمینی

عنوان: The Full Economic Cost of Groundwater Extractionعنوان به فارسی: هزینه کل اقتصادی استخراج آب زیرزمینینوی...

بیشتر بدانیم

وقتی که «بحران» یک برساخت اجتماعی می‌شود

  اسما روانخواه شده است با خودتان فکر کنید چرا گاهی ‌اوقات برخی از مسائل دارای اهمیت می‌شوند، آن‌قدر که تلاش ب...

سیاست پژوهی

انتقال میان‌حوضه‎ای آب؛ کند و کاوی درباره معیارهای ارزیابی جامع

به نسبتی که فشار بر منابع آب افزایش می‌یابد، ریسک در دسترس‌نبودن آب لازم در بسیاری از نواحی نیمه‌خشک نیز افزای...

فصل نامه

هفدهمین شماره فصلنامه "گفت وگوی آب"

کلید ورود به دیدمان اقتصاد سبز مفهوم «جداشدگی رشد اقتصادی از منابع » است در سال های اخیر مفهوم «اقتصاد سبز » ب...

از نگاه دغدغه مندان

کلاف سردرگم آب

 فاصله میان عرضه و تقاضای آب، پیامدهای آلودگی منابع و افت مداوم سطح آب زیرزمینی، به‌طور روزافزونی گستره و عمق ...