انتشارات

کتاب «مدیریت پایدار آب زیرزمینی»(دانلود)

در طول تاریخ می‌توان امپراتوری‌هایی را سراغ گرفت که ظهور و سقوط‌شان با آب زیرزمینی پیوند داشته است. این سرگذشت...

معرفی منابع

کتاب «حقوق مدرن آب»(دانلود)

بخش مهمی از گفتمان امروزی حکمرانی منابع آب- یعنی نظام و ساختار تخصیص منابع آب به استفاده‌های رقیب، و حفاظت کمی...

بیشتر بدانیم

سمپوزیوم ملی مسائل حل نشده بیلان آب کشور(بخش دوم)

 سلسله نشست‌های مجازی-بخش دوم  سمپوزیوم ملی مسائل حل نشده بیلان آب کشور  در ادامه سلسله نشست‌های سمپوزیوم ملی ...

سیاست پژوهی

شهرنشینی و مساله آب در ایران

 پنجمین شماره از گاهنامه گفتمان آب آبان ماه 1400 به همت اندیشکده تدبیر آب ایران منتشر شد. این شماره به مساله ش...

فصل نامه

فصلنامه گفت‌وگوی آب؛ شماره ۳۳

سخن سردبیر تقاضای شتابان برای آب آن هم در مکان‌های نامناسب، بسیار فراتر از امکانات عرضه آن است و این شکاف و پی...

از نگاه دغدغه مندان

سرنوشت کشاورزی در ایران

چه سرنوشتی در انتظار کشاورزی ایران است؟ آیا کشاورزی توجیه اقتصادی دارد یا به‌واسطه قیمت ارزان آب، گسترش یافته ...