آب؛ کالایی اقتصادی یا غیر اقتصادی؟

آب؛ کالایی اقتصادی یا غیر اقتصادی؟

دو نگرش متداول در مباحث مربوط به سیاست‌های آب مطرح می‌شود: «آب یک منبع اقتصادی است» و «آب یک منبع غیر اقتصادی است.» این دو دیدگاه در سیاست‌ آب در واقع بیانگر دو کران انتهایی در طیف سیاست‌ها به شمار می‌آیند. نگاه به آب به عنوان یک منبع اقتصادی و اجتماعی که در این نوشتار ...

بهبود حکمرانی آب زیرزمینی-سیزدهمین شماره فصلنامه گفت و گوی آب

بهبود حکمرانی آب زیرزمینی-سیزدهمین شماره فصلنامه گفت و گوی آب

توان محدود و مشخص زمین برای تامین نیازهای انسان، از یک طرف و رشد فزایندۀ تقاضا برای فعالیت‌های اقتصادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم نیازمند مصرف این منابع است، تعارض بر سر منابع طبیعی مانند آب، خاک و ... را به صورت روزافزون گسترش داده و زمینه نزاعهای محلی، ملی و بین‌المللی را مستعدتر می‌کند و رقابت بر سر ...

راه اندازی پایگاه نشر تجارب آب

راه اندازی پایگاه نشر تجارب آب

بنا به غریزه میدانیم که دانش و تجربه برای بقا و تعمیق آگاهی و شناخت، و بنابراین موفقیت در زندگی اهمیت زیادی دارد. اشتراکگذاری دانش و تجربه میتواند فرایند شناخت و یادگیری را به شکل قابل ملاحظه تسریع نماید. به بیانی دیگر، اشتراک‌گذاری اطلاعات سبب ارتقای بازدهی، پرورش فکری و کاهش احتمال اشتباه در تصمیمگیری خواهد شد.مسائلی ...

بررسي نقش يارانه ها در تخريب منابع آب زير زميني در شهرستان هاي انار و رفسنجان

بررسي نقش يارانه ها در تخريب منابع آب زير زميني در شهرستان هاي انار و رفسنجان

منابع آب زیرزمینی کشور با وجود نقش برجسته و استراتژیکی که در تامین آب بخش‌های مختلف اقتصادی دارد، متاسفانه به دلیل برداشت‌های بی‌رویه به وضعیت بحرانی رسیده است. به طوری که در حال حاضر طبق گفته مقام مسئول در وزارت نیرو «از تعداد ۶۰۹ دشت و محدوده‌ مطالعاتی کشور هم اکنون ۳۱۷ دشت جزء مناطق ممنوعه ...

 
 
سیاست‌ پژوهی
کارگاه و نشست
معرفی منابع