انتشارات

نادیدنی را دیدنی کنیم

آب زیرزمینی - که تقریباً ۹۹ درصد کل آب شیرین نامنجمد کره زمین را تشکیل می‌دهد و در سراسر جهان توزیع شده است، ه...

معرفی منابع

مروری بر عملکرد توسعه منابع آب در ایران

مجموعه «پویش‌ها و کوشش‌ها»، تلاشی است در بازشناسی و بازنشرنوشتارها در موضوعات گوناگون مدیریت آب، در راستای پاس...

بیشتر بدانیم

استخراج بیت‌کوین علیه آب و زمین

ارزیابی جدید سازمان ملل هشدار می‌دهد که شبکه جهانی استخراج بیت‌کوین به‌شدت به سوخت‌های فسیلی وابسته است و علاو...

سیاست پژوهی

آبیاری تحت‌فشار در ایران

آبیاری تحت فشار به عنوان یکی از راهکار‌های توأمان افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف آب مورد توجه قرار داشته است. بر ...

فصل نامه

فصلنامه شماره 38 (ویژه‌نامه بهار 1403)

در سالهای 83-1382 طرحی با نام «طرح تحول در مدیریت منابع آب زیرزمینی» توسط امور آب وزارت نیرو تدوین گردید که به...

از نگاه دغدغه مندان

پرونده ویژه فرونشست

.. به طور ملموس شما سایت یا استان یا حتی یک ناحیه‌ای از کشور را سراغ ندارید که آنجا یک طرح کاهش خطر فرونشست زم...