انتشارات

«تاریخ آب» برای زمانه ما

امروز، انسان با چالشی جدی روبرو است، چون کمبود کنونی آب و چشم‌انداز هراس‌انگیز خشکسالی‌ها و تغییرات جهانی در ش...

معرفی منابع

نقش رسانه‌ها در مدیریت سیل

عنوان: نقش رسانه‌ها در مدیریت سیل نهاد تهیه‌کننده: GWP و WMO سال انتشار: 2015 در دﻧﯿﺎى اﻣﺮوز، رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑـــﻪ ﺑﺨ...

بیشتر بدانیم

تراژدی منابع مشترک

اقتصاد علم تخصیص منابع محدود برای رفع نیازهای نامحدود بشری است. محدودیت منابع است که لزوم دخالت برای تخصیص بهی...

سیاست پژوهی

مدیریت آب زیرزمینی با رویکرد یکپارچه

مجموعه «آشنایی با مدیریت آب زیرزمینی با رویکرد یکپارچه» در یازده عنوان به شرح زیر سازماندهی شده است:1- یکپارچه...

فصل نامه

فصلنامه گفت و گوی آب: شماره 23

  توزیع زمانی و مکانی موجودی و تقاضای آب، ناهماهنگ است. با اینکه موجودی آب شیرین، علی رغم نوسانات طبیعی و افزا...

از نگاه دغدغه مندان

دوئل آبخیزداری با غول سیلاب

آبخیزداری و آبخوان‌داری با ارائه راهکارهای پیشگیرانه کنترل و بهره‌برداری از رواناب‌ها و سیلاب‌ها در بخش‌های مخ...