توسعه کم‌آب‌بر؛ تأملی در بازسازی مسیر توسعه کشور

توسعه کم‌آب‌بر؛ تأملی در بازسازی مسیر توسعه کشور

آیا می‌توان با مصرف آب کمتر، اقتصاد بزرگتری داشت؟ این سئوال اصلی است که در برنامه ششم در پیش روی جامعه ایران قرارگرفته است، چون برخلاف برنامه‌های پیشین، قرار است ۱۱ میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی کمتر برداشت شود. بدین منظور، در لایحه برنامه ششم توسعه، تدابیری برای افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی ...

مدیریت رابطه انرژی-آبیاری

مدیریت رابطه انرژی-آبیاری

گسترش چشمگیر آبیاری با آب زیرزمینی در چهار دهه گذشته را «انقلاب خاموش» نامیده‌اند. عوامل مختلفی را می‌توان برای توضیح رشد غیر عادی بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی در کشاورزی آبی برشمرد. در این میان، به باور برخی صاحب‌نظران، قدرتمندترین عامل تأثیرگذار، تأمین برق بدون کنتور و شدیداً یارانه‌...

پایگاه نشر دانش و تجارب آب-ایجاد چارچوب سازمانی

پایگاه نشر دانش و تجارب آب-ایجاد چارچوب سازمانی

پس از راه اندازی پایگاه نشر دانش و تجارب آب، به روزی رسانی آن در برنامه کاری اندیشکده تدبیر آب ایران قرار گرفت و با به صورت مستمر ابزارهای جدید در سایت مزبور بارگزاری و معرفی شدند. برنامه کار به این صورت است که تا پایان سال ۹۵ همه  ابزارها (مجموعاً ۶۱ ابزار) معرفی گردد. در مهرماه و آبانماه سال ۹۵ ابزار ایجاد ...

کنفرانس بین المللی آموزش و ظرفیت سازی آب

کنفرانس بین المللی آموزش و ظرفیت سازی آب

کنفرانس بین المللی آموزش و ظرفیت سازی آب : Water and Environment in the New Millennium: Education and Capacity Buildingدر روزهای ۱۳ تا ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۵ در دانشگاه تهران برگزار می شود. تمرکز این کنفرانس بر آموزش و ظرفیت سازی در حوزه آب است.در این کنفرانس بین المللی که برای اولین بار در کشور و منطقه با همکاری موسسه تبادلات ...

 
 
سیاست‌ پژوهی
کارگاه و نشست
معرفی منابع