حفظ مالکیت زمین به چه قیمت؟

چهارمین نشست از سلسله نشست های کنشگران ارتباطی آب با حضور چند تن از روزنامه نگاران فعال حوزه محیط زیست و آب با موضوع بررسی تاثیر عدم تفکیک مالکیت زمین و آب بر منابع آبی در اندیشکده...

ادامه مطلب

فصلنامه «گفت‎وگوی آب»: شماره 24

  موضوع چگونگی رفتار با ریسک سیلاب در شهرها، به اندازه قدمت برخی سکونتگاه‌های انسانی سابقه دارد. انسان در کل تاریخ، همواره سهولت تأمین آب را درجستجوی مکان های قابل سکونت مدنظر داشت...

ادامه مطلب

تاریخ شفاهی مدیریت آب

تاریخ شفاهی مدیریت آب در دوران معاصر نشست تخصصي تاريخ شفاهي در تاريخ ٢٠ مرداد ٩٨ با حضور آقایان آل ياسين، حقوقي، جهاني و اسفندياري، از کارشناسان باسابقه و صاحب‌نظران آب و چند تن از...

ادامه مطلب

گفت وگوی ناتمام سیل

تجربه به‌روشنی نشان داده که اظهار‌نظرها و بررسی‌ها ضرورت دارد به دلایل مختلف از اتاق های دربسته و در حوزه‌های محدود کارشناسی- فنی فراتر برود. ما شاهد مقاومت برای شکل گیری گفت وگوی ...

ادامه مطلب

رسانه و اجتماعي شدن مسئله آب

سومین جلسه شبکه کنشگران آب ششم مرداد 1398در اندیشکده تدبیر آب برگزار شد. این نشست توسط اندیشکده تدبیر آب ایران به منظور ایجاد هم افزایی و همکاری بین کنشگران ارتباطی فعال حوزه آب و ...

ادامه مطلب

تخصیص منابع آب

عنوان: تخصیص منابع آب نهاد تهیه‌کننده: OECD سال انتشار: 2015 رقابت بر سر بهره‌برداری از منابع آب به سبب رشد جمعیت، توسعه اقتصادی و تغییر اقلیم رو به افزایش است. به نسبتی که رقابت ت...

ادامه مطلب

ویژگی‌های متمایزکننده آب

این گزاره که آب «کالایی اقتصادی است» غالباً بحث‌های داغی را برانگیخته است. غیر از دیدگاه‌های متعارض، یعنی آب به مانند دیگر کالاها، یک کالای اقتصادی است از یک سو، و اینکه آب مقدس اس...

ادامه مطلب

شناخت سیستم‌‌های آبخوان

شناخت سیستم‌های آبخوان برای مدیریت آب زیرزمینی مجموعه «آشنایی با مدیریت آب زیرزمینی با رویکرد یکپارچه» در یازده عنوان به شرح زیر سازماندهی شده است:1- یکپارچه‌نگری و چارچوب مدیریت آ...

ادامه مطلب

تراژدی منابع مشترک

اقتصاد علم تخصیص منابع محدود برای رفع نیازهای نامحدود بشری است. محدودیت منابع است که لزوم دخالت برای تخصیص بهینه آن را یک امر اجتناب‌ناپذیر می‌کند. وقتی کالایی محدود باشد، تقاضا بر...

ادامه مطلب