دو دیدگاه در یک قاب

در ماهنامه دنیای پسته شماره ۶۹ دو مطلب در مورد منابع آب درج گردیده؛ مطلب اول مصاحبه با خانم دکتر بنفشه زهرایی، دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی وزارت نیرو، تحت عنوان «اما و اگرها...

ادامه مطلب

اما و اگرهای طرح سازگاری با کمآبی

برنامه های سازگاری با کم آبی از سال 1397 شروع شد و تا پایان سال 1399 و فروردین 1400 برنامه همه استانها به تصویب رسید. هدف اصلیش در واقع کم کردن مصارف آب در حد آب قابل برنامه ریزی ا...

ادامه مطلب

آب بی‌پناه است

این‌که چه درصدی از آب از کدام منابع سطحی یا زیرزمینی و برای چه مصرفی استفاده می‌شود، به خودی خود مهم نیست. مسئله مهم این است که نسبت به تجدید‌پذیری این منابع چه رفتاری داریم. .. جا...

ادامه مطلب

توسعه آب محور

خشـک شـدن تااب هـا و دریاچه هـا، زنـگ خطربلنـد اسـتفاده بی رویـه از منابـع آبـی بـود و فرو نشسـت زمیـن و گسـترش بیابان هـا و کاهـش رطوبـت خـاک و ایجـاد منبع هـای تولیـد گردوغبـار و...

ادامه مطلب

غفلت از پایداری سرزمین و توسعهپایدار

سیاستگذاری در حوزه آب نیازمند بازتعریف توسعه بر اساس محدودیت های آبی است. در دومین میزگرد رادیویی با اندیشه ورزان، دکتر ابراهیم حاجیانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد، نرگس آذری، پژوه...

ادامه مطلب

کنفرانس روش‌های کاربردی حلمسائل بیلان آب

نخستین کنفرانس ملی روش‌های کاربردی حل مسائل فنی بیلان آب کشور با حضور بیش از ۱۵۰ نفر از متخصصین و کارشناسان خبره از شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها، شرکت مدیریت منابع آب ایران و همچن...

ادامه مطلب

خودکفایی با کدام آب؟

وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید توصیه رئیس جمهوری در جریان بازدید از این وزارتخانه، تامین پایدار غذای با کیفیت، سالم و ارزان با منشاء داخلی بوده است. حال آن‌که یک نماینده مجلس همزمان با ...

ادامه مطلب

مسئله آب هنوز در اولویت قرارنگرفته است

آفتاب‭ ‬یزد‭ :‬در‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬کارشناس‭ ‬آب‭ ‬از‭ ‬ابعاد‭ ‬دیگری‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬پرداخته‭ ‬ایم‭. ‬علی‭ ‬صالح‌کریمی‭ ‬معتقد‭ ‬است‭ ‬علیرغم‭ ‬حیاتی‭ ‬بودن‭ ‬مسئله‭ ‬آب‭ ‬...

ادامه مطلب

آب در بند تفکر نظام متمرکز دولتی

 این روزها در همدان آب به کالایی کمیاب بدل شده. در خوزستان،‌ هرمزگان، البرز، کرمان و سایر استان‌ها مردم نگران‌اند مبادا همین لحظه و ساعت آب قطع شود. در بخش کشاورزی چالش‌های حقوقی آ...

ادامه مطلب