نظام اطلاعات آب

عنوان: راهنمای پی‌ریزی نظام اطلاعات آب، مدیریت، پردازش و استفاده از داده‌های آب نهاد تهیه‌کننده: یونسکو با همکاری شبکه بین‌المللی سازمان‌های حوضه آبریز، و سازمان جهانی هواشناسی. سا...

ادامه مطلب

انتقال آب دریای خزر در بوته نقد

انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی در بوته نقد قسمت اول- پرسمان موجود شاید بهتر باشد که موضوع انتقال آب و نمک‌زدایی آب را به طور کلی و طرح خزر به سمنان را به طور اخص به صورت پرسش‌ه...

ادامه مطلب

آب و کشاورزی و راهکاری نوین

سیستان و بلوچستان ناحیه‌ای بیابانی و نیمه بیابانی در جنوب شرق ایران به سبب شدت تابش خورشید، تبخیرهای زیاد آب و کمبود بارش‌های جوی همواره با بحران کم آبی روبروست و برای حل آن نیاز ب...

ادامه مطلب

هبه حقابه رودخانه کرج به تهران

تهران به قیمت از بین رفتن زیستگاه‌های اطراف خود در حال بزرگ شدن است. این‌بار آب رودخانه کرج در قالب تونلی به تهران خواهد رسید که 25کیلومتر از این زیستگاه آبی را نابود خواهد کرد. ای...

ادامه مطلب

تغییر تعریف مدیریت یکپارچه منابعآب!؟

یکی از اصول چهارگانه این نوع مدیریت، تصمیم گیری به صورت مشارکتی با حضور ذینفعان در تمامی مراحل تصمیم گیری تا اجرا است. ذینفعان یا گروداران گروه هایی هستند که از اجرای طرح ها سود یا...

ادامه مطلب

بارش های مناسب اغفالمان نکند!

بانک جهانی در گزارش سال ۲۰۱۷ خود با عنوان " Iran Economic Monitor" یکی از چالش­های اقتصادی آینده ایران را بحران آب معرفی کرده است. در این نوشتار نگاهی اجمالی به مهم­ترین نکات ارائه...

ادامه مطلب

مدیریت یکپارچه منابع آب

 عنوان کامل: مدیریت یکپارچه منابع آب در مقیاس حوضه آبریز توصیه‌های عملی بر پایه تجربه‌های جهانی گردآوری و تدوین: عباسعلی طایفی نصرآبادی، حمید پشتوان، عاطفه دهقان توران‌پشتی ناشر: د...

ادامه مطلب

ابعاد اقتصادی آب زیرزمینی

در برخی مناطق پرآب و در بیشتر مناطق خشک،آب زیرزمینی با کیفیت خوب، به شکل فزاینده‌ای کمیاب شده است. دلیل اصلی آن، ناکامی دولت‌ها در کنترل برداشت تا سطوحی است که پیامدهای منفی برای م...

ادامه مطلب

درس‌آموخته‌های بازتخصیص آب

عنوان: تقسیم آب، سهم‌بندی منافع: درس‌آموخته‌های بازتخصیص آب از روستاها به شهرها نهاد تهیه‌کننده: بانک جهانی سال تهیه: 2019 مناطق روستایی غالباً از منابع کلیدی تأمین آب شهری قلمداد ...

ادامه مطلب