مسئله آب و تکثرگرایی حقوقی

صحبت از عدالت با مسائل کنونی آب کشور در آمیخته است. زمانی که آب کافی برای تامین تقاضاهای مختلف وجود نداشته باشد، نحوه بهره‌مندی از آب محدود تبدیل به چالش می‌شود و همین موضوع مساله ...

ادامه مطلب

ارزش آب، در عمل

 «بدون درک کامل از مفهوم آب و ارزش چندگانه آن، ما قادر نیستیم که از این منبع حیاتی به نفع همه محافظت کنیم. بنا براین گزارش، ارزش آب بیشتر از قیمت آن بوده چراکه آب برای خانوارها، غذ...

ادامه مطلب

تاب‌آوری در بحران آب با قنات

معرفی دستگاه‌های مدرن حفاری که حفر چاه‌های عمیق و استخراج آب‌های زیرزمینی را با سرعت بسیار بیشتری ممکن می‌کند، نابودی قنات‌ها را تسریع کرد.   به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اندیشکده ت...

ادامه مطلب

نشست «علوم اجتماعی و مسئله آب درایران»

نشست تخصصی اندیشکده تدبیر آب ایران در هشتمین همایش روز ملی علوم اجتماعی با عنوان «علوم اجتماعی و مسئله آب در ایران» صبح پنجشنبه، 18 آذرماه ساعت 9 تا 11 در اسکای روم برگزار می‌شود. ...

ادامه مطلب

پژوهشگری پیشرو در قلمرو آب مجازی

«… راه‌حل موضوع، ساده است. اما کجا هستند سیاستمداران شجاعی که به سمت آن حرکت کنند؟ چند سد و پروژه انتقال آب بیشتر، پیش از آنکه کسی به میدان درآید و با شور و حرارت، در راستای یک تغی...

ادامه مطلب

شعار خودکفایی مدیریت آب مجازی راناکام می‌گذارد

برای تولید یک سیب 150 گرمی، حدود 125 لیتر آب مصرف می‌شود. برای تهیه یک فنجان چای 250 میلی لیتری حدود 27 لیتر آب هزینه می‌شود. یک گوجه فرنگی 250 گرمی برای تولید به حدود 50 لیتر آب ن...

ادامه مطلب

سرنوشت کشاورزی در ایران

چه سرنوشتی در انتظار کشاورزی ایران است؟ آیا کشاورزی توجیه اقتصادی دارد یا به‌واسطه قیمت ارزان آب، گسترش یافته است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی در قالب دو سناریو به این سوال‌ها پاسخ دا...

ادامه مطلب

ایران در کانون بزرگ‌ترین تنش آبیجهان

صنایع آب‌بر قطعا بخشی از بحران هستند، اما بخش دیگر مساله، کشاورزی غیرمتمرکز و ناکارامد و کاشت محصولات آب بر در استان‌های مرکزی ایران است. «زاینده رود خشک شده است»؛ «تراز آب خزر به ...

ادامه مطلب

ریشه تنش‌های آبی کشور در کجاست؟

بحران‌ها و تنش‌های آب ناشی از یک سال خشکسالی در کشور، حاکی از ناکار آمدی برنامه‌های شرکت مدیریت منابع آب ایران به ویژه در زمینه سدهای بزرگ فاقد آبخیزداری، آبخوان‌داری و حقابه‌های ز...

ادامه مطلب