تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی؛ ازبرنامه تا نتیجه

هر چند مباحث آب و چالش­‌های این عرصه، در سال­‌های اخیر، در محافل تخصصی و حتی عمومی، به طور نسبتا گسترده‌­ای مطرح شده اما بعضی موضوعات، این اقبال را نداشته‌­اند که متناسب با نیاز...

ادامه مطلب

نقد و بررسی رویای تعادل‌بخشی

.. اگرچه سیاست‌گذاری‌های زیادی در رابطه با بحث آب زیرزمینی در سطح دنیا اتفاق افتاده، اما فاصله‌ بسیار زیادی بین آن چیزی که در سطح سیاست مطرح، طراحی و تصویب می‌شود و آن چ...

ادامه مطلب

تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی

آب زیرزمینی در تأمین نیازهای شرب، بهداشت و غذا و نیز محیط‌زیست در بسیاری از مناطق جهان، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. شدت‌یافتن روند برداشت بیش از اندازه آب زیرزمینی، دولت‌ها را ب...

ادامه مطلب

بینش راهبردی شماره (۷)

حداقل در دو دهه اخیر که موضوع آب زیرزمینی در سطح ملی پررنگتر و به لطف بی توجهی‌ها انکار آن دشوار و دشوارتر شده است، هیچ دوره‌ای از دولت‌ها و مجالس ادعا نداشتند که نسبت به آب‌زیر...

ادامه مطلب

بازنگری تخصیص آب در حوزه درانجیر

برداشت آب بیش از ظرفیت تجدیدپذیری از آبخوان‌ها موجب افت تراز ایستابی آب زیرزمینی شده است. با استمرار اضافه برداشت، میزان آبدهی چاه‌ها نیز کاهش یافته است تا بیش از پیش مشخص شود ف...

ادامه مطلب

نقد و بررسی تکثرگرایی در حقوق آب

.. یکی از بدترین آفت‌هایی که در حقوق داریم و در حقوق آب هم مبتلاست، این است که ما در کشورمان چیزی به نام دکترین نداریم، یا چیزی از ...

ادامه مطلب

بینش راهبردی (۶)

اندیشکده همواره تلاش داشته تا با بیان نقطه نظرات کارشناسی، ارائه توصیه‌ها و پیشنهادها و در موضوعات کلیدي، به هدایت تصمیمات و تقویت اثربخشی آنها در حوزه آب کمک نماید. بدین منظور،...

ادامه مطلب

فصلنامه شماره ۳۷

آیا ریشه‌های بحران آب می‌تواند در بحران‌های دیگری باشد که خود را اینگونه در عرصه منابع طبیعی و از جمله «عامل بقای زندگی»- یعنی آب- نشان داده است؟ اگر اینگونه باشد، به احتمال زیا...

ادامه مطلب

آسیب شناسی قانون آب

سال 1285 در واقع نقطه آغازین وضع قوانین مرتبط با حقوق نوین در ایران است که با استفاده و اقتباس از حقوق غرب، حقوق اسلام و حقوق کشورهایی که از نظر حقوقی با ما همسان بودند شکل می‌گ...

ادامه مطلب