چاه‌های غیرمجاز، برداشت‌هایغیرقانونی؛ در آیینه قانونگذاری وتوسعه بخش کشاورزی

هر چند مباحث آب و چالش­‌های این عرصه، در سال­‌های اخیر، در محافل تخصصی و حتی عمومی، به طور نسبتا گسترده‌­ای مطرح شده اما بعضی موضوعات، این اقبال را نداشته‌­اند که متناسب با نیاز...

ادامه مطلب

فصلنامه شماره 38 (ویژه‌نامه بهار1403)

در سالهای 83-1382 طرحی با نام «طرح تحول در مدیریت منابع آب زیرزمینی» توسط امور آب وزارت نیرو تدوین گردید که به «طرح تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب» تغییر نام یافت. هدف ملی...

ادامه مطلب

گذار از مجن‌زدگی

این پژوهش با هدف شناخت بهتر از ظرفیت‌های محلی در ایران برای رسیدن به مقاصد متناظر با خودتنظیم‌گری، تلاش خواهد کرد تا یکی از تجارب نادر در کشور را بررسی کند؛ تجربه‌ای که در آن، ب...

ادامه مطلب

بینش راهبردی شماه (۹)

اگر برای شناخت نظام بهره‌برداری آب کشاورزی صرفاً به قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها مراجعه کنیم، انتظار خواهیم داشت که آب با شکل و شمایلی یکسان در سرتاسر کشور مورد بهره‌برداری ق...

ادامه مطلب

بینش راهبردی شماره (8)

اندیشکده همواره تلاش داشته تا با بیان نقطه نظرات کارشناسی، ارائه توصیه‌ها و پیشنهادها و در موضوعات کلیدي، به هدایت تصمیمات و تقویت اثربخشی آنها در حوزه آب کمک نماید. بدین منظور،...

ادامه مطلب

تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی؛ ازبرنامه تا نتیجه

هر چند مباحث آب و چالش­‌های این عرصه، در سال­‌های اخیر، در محافل تخصصی و حتی عمومی، به طور نسبتا گسترده‌­ای مطرح شده اما بعضی موضوعات، این اقبال را نداشته‌­اند که متناسب با نیاز...

ادامه مطلب

نقد و بررسی رویای تعادل‌بخشی

.. اگرچه سیاست‌گذاری‌های زیادی در رابطه با بحث آب زیرزمینی در سطح دنیا اتفاق افتاده، اما فاصله‌ بسیار زیادی بین آن چیزی که در سطح سیاست مطرح، طراحی و تصویب می‌شود و آن چ...

ادامه مطلب

تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی

آب زیرزمینی در تأمین نیازهای شرب، بهداشت و غذا و نیز محیط‌زیست در بسیاری از مناطق جهان، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. شدت‌یافتن روند برداشت بیش از اندازه آب زیرزمینی، دولت‌ها را ب...

ادامه مطلب

بینش راهبردی شماره (۷)

حداقل در دو دهه اخیر که موضوع آب زیرزمینی در سطح ملی پررنگتر و به لطف بی توجهی‌ها انکار آن دشوار و دشوارتر شده است، هیچ دوره‌ای از دولت‌ها و مجالس ادعا نداشتند که نسبت به آب‌زیر...

ادامه مطلب