آسیب شناسی قانون آب

سال 1285 در واقع نقطه آغازین وضع قوانین مرتبط با حقوق نوین در ایران است که با استفاده و اقتباس از حقوق غرب، حقوق اسلام و حقوق کشورهایی که از نظر حقوقی با ما همسان بودند شکل می‌گ...

ادامه مطلب

تکثرگرایی در حقوق آب

محدودیت منابع آب و تشدید آن موجب شکل‌گیری تعارضات گسترده‌ای در بهره‌برداری آب، تعیین نقش‌ها و اختیارات یا نحوه بهره‌مندی از منابع آب می‌شود. به عبارتی دیگر، اگر آب کافی برای همه...

ادامه مطلب

فراتر از محصول به ازای قطره

با روند رو به رشد کمیابی آب در بسیاری از بخش‌های جهان و پیش‌بینی‌هایی که نشان‌دهنده نیاز به افزایش تولید کشاورزی، و همزمان استفاده آب در کشاورزی است، ...

ادامه مطلب

نادیدنی را دیدنی کنیم

آب زیرزمینی - که تقریباً ۹۹ درصد کل آب شیرین نامنجمد کره زمین را تشکیل می‌دهد و در سراسر جهان توزیع شده است، هر چند نه یکسان - این پتانسیل را دارد که منافع قابل‌توجه اجتماعی، اق...

ادامه مطلب

چارچوب پی ریزی و الزامات بازار آبزیرزمینی

در سال‌های اخیر در فضای گفتمان آب در کشور، موضوع بازار آب، به ویژه بازار آب زیرزمینی، در چاره‌اندیشی‌ها و توصیه‌ها درباره راه‌حل‌ مسائل آب به میان آمد و در محاف...

ادامه مطلب

فصلنامه گفت‌وگوی آب (شماره 36)

سخن سردبیر

اگر بر همگان آشکار شده است که بخش مهمی از مسئله آب، ماهیت اجتماعی دارد، سئوال این است که برای این مسئله اجتماعی چه ...

ادامه مطلب

تاریخچه تخصیص آب در آمریکا

در این نوشتار، سیر تحول تخصیص آب بر پایه مالكيت زمین، به نام دکترین همجواری، تا مفهوم مالكيت آب به عنوان حتی دارایی شخصی، به نام دکترین تصرف...

ادامه مطلب

فصلنامه گفت‌وگوی آب؛ شماره ۳۵

سخن سردبیر

انحلال مرکز امور اجتماعی آب و انرژی وزارت نیرو پس از تغییر کابینه و استقرار دولت سیز...

ادامه مطلب

نشست دوم «علوم اجتماعی و مسئله آبدر ایران»

دومين نشست «علوم اجتماعي و مسئله آب»، پنج‌شنبه، 21 بهمن‌ماه 1400 با حضور چهره‌های شاخص علوم اجتماعی و با همکاري پويش خانواده آب (روشني فرهنگ...

ادامه مطلب