بازتخصیص خاموش آب

به دلیل محدودیت آبی در ایران و تشدید تقاضا، رقابت بر سر آب در چند دهه اخیر افزایش پیدا کرده و شکلی نامحسوس از بازتخصیص آب بین بخشهای مختلف شرب، صنعت، کشاورزی و محیط زیست صورت گر...

ادامه مطلب

نشست بازتخصيص در اصفهان

نشست بازتخصیص آب در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان

در این نشست که روز شنبه مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۸، به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن...

ادامه مطلب

پویش «خانواده آب» در نشست آب وتوسعه

نشست هم اندیشی آب و توسعه با رویکرد راه اندازی پویش «خانواده آب» دوشنبه 29 مهرماه در خانه اندیشمندان علوم انسانی با مشارکت اندیشکده تدبیر آب ایران و خانه آب ایران برگزار شد. 

ادامه مطلب

همه دغدغه مندان آب گردهم مي آيند.

 

شكل گيري پويش(خانواده آب)

عضو شوراي راهبردي  اندیشکده آب ایران اعلام کرد: به دنبال راه‌اندازی پویش خانواده آب هستیم تا در آن به جای تخطئه گذشته، همه کسانی را که ...

ادامه مطلب

مدیریت یکپارچه آب زیرزمینی درعمل

مجموعه «آشنایی با مدیریت آب زیرزمینی با رویکرد یکپارچه» در یازده عنوان به شرح زیر سازماندهی شده است:
1- یکپارچه‌نگری و چارچوب مدیریت آب زیرزمینی
2- شناخت سیستم‌های آبخ...

ادامه مطلب

فصلنامه «گفت‎وگوی آب»: شماره 24

 

موضوع چگونگی رفتار با ریسک سیلاب در شهرها، به اندازه قدمت برخی سکونتگاه‌های انسانی سابقه دارد. انسان در کل تاریخ، همواره سهولت تأمین آب را درجستجوی مکان های قابل سکونت ...

ادامه مطلب

تاریخ شفاهی مدیریت آب

تاریخ شفاهی مدیریت آب در دوران معاصر

نشست تخصصي تاريخ شفاهي در تاريخ ٢٠ مرداد ٩٨ با حضور آقایان آل ياسين، حقوقي، جها...

ادامه مطلب

شناخت سیستم‌‌های آبخوان

شناخت سیستم‌های آبخوان برای مدیریت آب زیرزمینی

مجموعه «آشنایی با مدیریت آب زیرزمینی با رویکرد یکپارچه» در یازده عنوان به شرح ...

ادامه مطلب

مدیریت آب زیرزمینی با رویکردیکپارچه

مجموعه «آشنایی با مدیریت آب زیرزمینی با رویکرد یکپارچه» در یازده عنوان به شرح زیر سازماندهی شده است:
1- یکپارچه‌نگری و چارچوب مدیریت آب زیرزمینی
2- شن...

ادامه مطلب