تاريخچه تاسيس:

با توجه به وضعیت کنونی منابع آب و رویه‌ها، سازوکارها و ساختارهای ناکارآمد در مدیریت آب کشور و در پرتو گشایش فضای همکاری و شکل‌گیری بستر مناسب قانونی (قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار) جهت مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌های کلان بخش آب، اندیشکده تدبیر آب ایران از آبان‌ماه سال 1391، به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی کرمان به‌منظور توسعه ظرفیت‌ها و ایجاد فضای تعامل و گفتگو میان ارکان مختلف جامعه، محیط کسب و کار و تشکیلات بخشی و فرابخشی مدیریت آب در کشور در مسیر بهبود حکمرانی آب، تأسیس گردیده است.  

موضوع فعاليت انديشكده برقراري ارتباط مناسب بين مؤلفه‌هايي چون پژوهش كاربردي، اقتضائات محيط استراتژيك، سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و جوامع محلي است، به‌نحوي كه نتايج اثربخشي براي اصلاح حكمراني آب كشور بر اساس مباني عميق و بنيادي عرفي، شرعي، فني، حقوقي، فقهي و اقتصادي حاصل شود.