آب و رسانه

شیوه‌های تبادل اطلاعات از آغاز تاکنون دستخوش تحول شده است و با گذشت زمان انسان‌ها ناگزیر بودند متناسب با شرایط و مقتضیات، شیوه‌ها و ابزارهای دیگر ابداع کنند. فناوری و وسایل نوین ارتباطات مانند ماهواره‌ها، صنعت چاپ، شبکه‌های بزرگ فرستنده رادیویی و تلویزیونی که امروزه به‌ کار می‌روند زاییده همین نیاز بشری هستند. مرحله‌ای که اکنون در برابر چشمان ما آغاز شده است، این وسایل ارتباط جمعی هستند که افراد را می‌سازند، آن‌هم نه در میان خانواده و یا در گوشه عزلت، بلکه در میان گروه دوستان و همسالان. این آموزش در تمام طول زندگی انسان تداوم می‌یابد. روزنامه، رادیو و تلویزیون و سایر رسانه‌ها دائماً افراد را هدایت می‌کنند و رفتار آن‌ها را نظم می‌بخشند. برای این‌که نابرابری و شکاف در آگاهی‌ها که در میان افراد مختلف وجود دارد کاهش پیدا کند لازم است که رسانه‌ها گسترش یابند، اما این مسئله به تنهایی کافی نیست. رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌ای مانند تلویزیون، می‌تواند زمینه انتشار و تولید سریع‌تر و ارزان‌تر اطلاعات را فراهم کند، اما آن چیزی که این زمینه را عملیاتی و نابرابری را برطرف می‌کند فقط در دسترس بودن رسانه ها نیست، بلکه پای توانایی‌های اجتماعی ـ اقتصادی افراد و متغیرهای متعدد دیگر نیز در میان است. با توجه به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های وسایل ارتباط جمعی می‌توان با کسب بصیرت و آگاهی‌های لازم از جنبه‌های زیان‌بار این وسایل مصون ماند و با به کار بستن راهنمایی‌ها و تعالیم مکتب اسلام آن‌ها را در راه کسب سعادت و رسیدن به تکامل انسانی به خدمت گمارد. انديشكده تدبير آب ايران بنا به ماهیت و نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و آگاهی عمومی، در نظر دارد توجهی ویژه و عملیاتی به این حوزه به‌عنوان یکی از مأموریت‌های محوری خود داشته باشد. ضرورت‌ها و دلایل بهبود حکمرانی علاوه بر تأمین شرایط عینی به تأمین شرایط ذهنی از نظر تغییر نگرش‌ها و رویکردها در سطح بالای مدیریت جامعه و سطوح مختلف دیگر گروداران آب در سطح ملی و محلی، نیاز دارد. هرچند که در اغلب کشورها شواهد مختلفی دال بر شروع این تغییر از دو دهه تاکنون است، اما در همه کشورها هنوز تفاضا و مطالبه بهبود حکمرانی آب به‌صورت یک نیاز عمومی و عزم ملی بروز و ظهور پیدا نکرده است. در این زمینه توجه به پیشران‌های تغییر و برنامه‌ریزی برای طی‌ کردن مراحل تغییر و رسیدن به سطح مناسبی از وفاق ملی و محلی حائز اهمیت زیادی است. از این دیدگاه، استفاده از رسانه‌ها برای کمک به تأمین شرایط ذهنی از طریق اطلاع‌رسانی به جامعه مخاطب در این بخش مورد توجه قرار می‌گیرد.