لوح آب، سفيد نيست

*نويسنده: محمد ارشدي مسئله آب در ایران جدی است. با برجسته‌شدن این مسئله وخیم، کنشگران و متخصصان رشته‌های مختلف دست به کار ارائه راهکار شدند و چندین سال است که کار ارائه طریق‌ها د...

ادامه مطلب