طرح انتقال آب دریای خزر به فلاتمرکزی

تصور کنید برای رسیدگی به امور اجرایی، ترازویی مستقر شود، ترازویی برای رسیدگی، سنجش و داوری سیاست‌ها و طرح‌های عمومی، برای استفاده مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حوزه ستادی وزا...

ادامه مطلب

تغییر نگرش در مدیریت منابع آبی

حاکم بودن نگرش مهندسی و عدم توجه به الزامات اقتصادی در بخش آب در بین سیاست‌گذاران و همچنین آحاد مردم موجب شده است که آب به‌عنوان یک کالای عمومی و به‌صورت رایگان یا بسیار ارزان عرضه...

ادامه مطلب