شما هم عضو این خانواده‌اید

شکل‌گیری پویش «خانواده آب» دبیر اندیشکده آب ایران اعلام کرد: به دنبال راه‌اندازی پویش خانواده آب هستیم تا در آن به جای تخطئه گذشته، همه کسانی را که در جایگاه‌های مختلف برای موضوع آ...

ادامه مطلب

معرفی پویش «بر مدار آب» دراینستاگرام

چندین دهه است که منابع آب کشور، بی‌رویه و ناپایدار مورد بهره‌برداری قرار گرفته است و متأسفانه همچنان ادامه دارد. تداوم این روند، پیامدهای آشکار و پنهان، و گاه بازگشت‌ناپذیری را به ...

ادامه مطلب