سنجش اقتصادی طرح (۲)

مجموعه «پویش‌ها و کوشش‌ها»، تلاشی است در بازشناسی و بازنشرنوشتارها در موضوعات گوناگون مدیریت آب، در راستای پاسداشت ذخیره دانش و سرمایه‌های فکری جامعه کارشناسی آب. در دومین شماره از...

ادامه مطلب

معرفی پویش «بر مدار آب» دراینستاگرام

چندین دهه است که منابع آب کشور، بی‌رویه و ناپایدار مورد بهره‌برداری قرار گرفته است و متأسفانه همچنان ادامه دارد. تداوم این روند، پیامدهای آشکار و پنهان، و گاه بازگشت‌ناپذیری را به ...

ادامه مطلب