سنجش اقتصادی طرح (۲)

مجموعه «پویش‌ها و کوشش‌ها»، تلاشی است در بازشناسی و بازنشرنوشتارها در موضوعات گوناگون مدیریت آب، در راستای پاسداشت ذخیره دانش و سرمایه‌های فکری جامعه کارشناسی آب.

در دومین شماره از این مجموعه که به قلم مهندس انوش نوری اسفندیاری تدوین شده است، حاصل مطالعات و تجربیات سی ساله درباره سنجش اقتصادی طرح‌های مرتبط با آب چنین آمده است؛

اقدام به سرمایه‌گذاری‌های اصولی و صحیح (در قالب طرح‌های مناسب برای تأمین اهداف رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی) بی‌تردید نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت جوامع دارد. در ‌این قلمرو، «ارزیابی ‌اقتصادی» طرح‌ها می‌تواند به گذرگاه اصلی برای بررسی و قضاوت جامعه در مورد انبوهی از اقدامات و عملکردها تبدیل شود. سنجش و تحلیل صحیح پیامدها در قالب «ارزیابی ‌اقتصادی طرح»، از عوامل مهم در ‌این زمینه است. ارزیابی‌ معتبر اقتصادی یک طرح از دو بخش سنجش و تحلیل تشکیل می‌شود  که به هم وابسته‌ و مکمل یکدیگر محسوب می‌شوند. تحلیل‌های مؤثر و  کارآمد به سنجش‌های صحیح متکی هستند و سنجش‌ها نیز بدون بررسی و تحلیل نتایج، به غایت خود نمی‌رسند. بحث ارائه‌شده در ‌این مقاله، عمدتاً به سنجش و اندازه‌گیری اقتصادی طرح‌ها، یعنی یکی  از زیرمجموعه‌های ارزیابی ‌اقتصادی اختصاص دارد. این مقاله دومین موردی است که برای بازشناخت تلاش و تکاپوی فکری دهه‌های گذشته در زمینه اعتلای اقتصاد و مدیریت آب کشور، به همت اندیشکده تدبیر آب ایران بازنشر می‌شود.

 

شماره دوم مجموعه پویش‌ها و کوشش‌ها را اینجا دریافت کنید؛

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن