سه راهکار خروج گلستان از چالش آب

یکی از نشانه‌های توسعه هر کشوری استفاده بهینه از منابع خدادادی از جمله آب است.متاسفانه نزدیک به 90 درصد منابع آبی کشورما با بهره وری پایین‌ دربخش کشاورزی استفاده می‌شود (به هدر می‌...

ادامه مطلب