سعی‌اش مشکور و اجرش باخدا

مهندس انوش نوری اسفندیاری، دبیر اندیشکده تدبیر آب ایران به مناسبت درگذشت استاد مهدی آگاه، از بنیانگذاران اندیشکده تدبیر آب ایران در یادداشتی در روزنامه پیام ما نوشت: ما برای استفاد...

ادامه مطلب

پیام تسلیت اندیشکده تدبیر آبایران برای درگذشت مرحوم مهدیآگاه

مهدی آگاه، کشاورز محقق و فعال اقتصادی و اجتماعی‌ ایران‌دوست و متعهد، از بنیانگذاران اندیشکده تدبیر آب ایران، چشم از جهان فروبست. اندیشکده تدبیر آب ایران به همین مناسبت پیامی را منت...

ادامه مطلب