نقشه‌راه آب کشور

خبرگزاری‌های کشور اعلام کردند «نقشه‌راه آب کشور» که در دولت سیزدهم طراحی و تدوین شده است، در آخرین جلسه شورای‌عالی آب در تاریخ شش آبان، رونمایی شد و به تصویب اعضا رسید. «مهدی ضرغام...

ادامه مطلب