رابطه بهره وری آب و حفظ مالکیتزمین

چهارمین نشست از سلسله نشست های کنشگران ارتباطی آب با حضور چند تن از روزنامه نگاران فعال حوزه محیط زیست و آب با موضوع بررسی تاثیر عدم تفکیک مالکیت زمین و آب بر منابع آبی در اندیشکده...

ادامه مطلب

پساب؛ منبع بهره‌برداری نشده

بیشتر فعالیت‌های انسانی که مصرف‌کننده آب هستند، تولیدکننده پساب نیز به شمار می‌آیند. به نسبتی که تقاضا برای آب رشد می‌کند، کمیت پساب تولیدشده و بار آلودگی آن نیز پیوسته افزایش می‌ی...

ادامه مطلب