پساب؛ منبع بهره‌برداری نشده

بیشتر فعالیت‌های انسانی که مصرف‌کننده آب هستند، تولیدکننده پساب نیز به شمار می‌آیند. به نسبتی که تقاضا برای آب رشد می‌کند، کمیت پساب تولیدشده و بار آلودگی آن نیز پیوسته افزایش می‌یابد. با اینکه پساب، مؤلفه‌ای مهم از چرخه مدیریت آب به شمار می‌آید، آب پس استفاده، غالباً دردسری دیده می‌شود که باید از دست آن خلاص شد. در مواجهه با رشد مستمر تقاضا، پساب به عنوان منبع جایگزین و قابل اعتماد آب اهمیت می‌یابد، و پارادایم مدیریت پساب را از «تصفیه و دفع» به «استفاده مجدد، بازچرخانی و بازیابی» تغییر می‌دهد. در این نگاه، پساب دیگر یک مشکل که نیازمند راه‌حل است دیده نمی‌شود، بلکه بخشی از راه‌حل چالش‌هایی به شمار می‌آید که جوامع امروز با آن روبرو هستند.

عنوان دانلودها
0 530

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن