منابع آب زیرزمینی و کشاورزی آبی

عنوان گزارش: Groundwater Resources and Irrigated Agricultureعنوان به فارسی: منابع آب زیرزمینی و کشاورزی آبینهاد تهیه‌کننده: همیاری جهانی آب (GWP)تاریخ انتشار: ۲۰۱۲تعداد صفحات:...

ادامه مطلب