۲۹۰ روستای خراسان شمالی در تنشآبی شدید

بنا بر گزارش‌های وزارت نیرو٬ حدود ۲۹۰ روستا در استان خراسان شمالی با تنش آبی مواجه هستند و در این میان برخی از این روستاها با مشکلات بسیار جدی‌تری روبرو هستند. با توجه به گزارشات م...

ادامه مطلب

نحوه مشاركت مردم به منظور راهاندازي واحد هاي توليدي مستقر درروستاها

اقتصاد سالم پایه و اساس جامعه سالم است.برای دستیابی کشور به توسعه‎یافتگی چاره ای نیست جز توجه به توسعه پایدار روستایی و انجام سرمایه گذاری منطقی و متناسب با نیاز هر منطقه. با بررسی...

ادامه مطلب