سه راهکار خروج گلستان از چالش آب

یکی از نشانه‌های توسعه هر کشوری استفاده بهینه از منابع خدادادی از جمله آب است.متاسفانه نزدیک به 90 درصد منابع آبی کشورما با بهره وری پایین‌ دربخش کشاورزی استفاده می‌شود (به هدر می‌...

ادامه مطلب

مصرف منابع آبی را تغییر دهیم

آنچه مشخص است، اینکه به دلیل پایین بودن قیمت آب در بخش کشاورزی، تولیدات محصولاتی که بازدهی اقتصادی لازم را ندارند و بسیاری از آنها کشت و آب داده می‌شوند به دلیل اینکه قیمت شان آنقد...

ادامه مطلب