مدیریت بحران آب با عزم ملی وفرهنگ سازی

پیشرفت زندگی صنعتی و رشد جمعیت، باعث افزایش مصرف آب و به وجود آمدن بحران در بیشتر کشورهای جهان شده است. از این رو صرفه جویی در مصرف، یکی از اصلی ترین دغدغه کشورها برای دوری از خطر ...

ادامه مطلب

با تحریک بی‌مورد، حساسیت مردمدرباره آب را از بین نبریم

بحران پدیده‌ای است که در زمان و مکان خاصی روی می‌دهد. وقتی هم که روی می‌دهد، مصیبتی را در پی دارد. همه هم تلاش می‌کنند این مشکل پدیدآمده را حل کنند که البته بحران تا حدود زیادی هم ...

ادامه مطلب

پیشنهاد برای مقابله با بحرانآب‌های زیرزمینی

متاسفانه ما هنوز در سطح کشور به این مسئله که در حوزه آب با بحران مواجه شده‌ایم را نپذیرفته‌ایم به همین خاطر با مسئله هم به شکل بحران برخورد نمی‌کنیم. به همین دلیل، دستگاه‌های اجرای...

ادامه مطلب