فصلنامه شماره ۳۷

آیا ریشه‌های بحران آب می‌تواند در بحران‌های دیگری باشد که خود را اینگونه در عرصه منابع طبیعی و از جمله «عامل بقای زندگی»- یعنی آب- نشان داده است؟ اگر اینگونه باشد، به احتمال زیاد ی...

ادامه مطلب

نحوه مشاركت مردم به منظور راهاندازي واحد هاي توليدي مستقر درروستاها

اقتصاد سالم پایه و اساس جامعه سالم است.برای دستیابی کشور به توسعه‎یافتگی چاره ای نیست جز توجه به توسعه پایدار روستایی و انجام سرمایه گذاری منطقی و متناسب با نیاز هر منطقه. با بررسی...

ادامه مطلب

اهمیت بهره‌وری در اقتصاد ملی

شواهد و واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که تنگنای اقتصاد ایران، سطح نازل بهره‌وری است و بدون حل این مسئله هیچ میزان معقول و قابل حصولی از پس‌انداز داخلی یا وام خارجی نمی‌تواند رشد ق...

ادامه مطلب