آب از دریچه هنر فیلم مستند

 یکی از برنامه های گروه گفت و گوی آب این بود که با هماهنگی کارگروه مناسبت ها برای شرکت در رویدادهای فرهنگی و ورزشی و علمی برنامه ریزی شود. تلاش این کارگروه برای شرکت در یک رویداد ف...

ادامه مطلب

فصلنامه "گفت و گوی آب"::شماره 7

بی‌توجهی به بحران آب و چشم بستن بر اهمیت و جایگاه حیاتی منابع پایدار آب در انتظام امور مختلف کشور، می‌تواند آثار مخرب و جبران‌ناپذیری بر جای گذارد. تخلیه بی‌رویه منابع آبی که در طو...

ادامه مطلب