«تاریخ آب» برای زمانه ما

امروز، انسان با چالشی جدی روبرو است، چون کمبود کنونی آب و چشم‌انداز هراس‌انگیز خشکسالی‌ها و تغییرات جهانی در شرایط آب و هوا، سیاست‌گذاران را به جستجوی راه‌حل‌های سیاسی، و متخصصان آ...

ادامه مطلب

کتاب "انسان و آب در ایران، پژوهشمردم‌شناختی"

عنوان کتاب: انسان و آب در ایران، پژوهش مردم‌شناختی نویسنده: محمد میرشکرایی تهیه‌کننده: کمیته ملی آبیاری و زهکشی ناشر: گنجینه ملی آب ایران سال انتشار: ۱۳۸۰   تعداد صفحه: ۲۱۶ مقدم...

ادامه مطلب