«تاریخ آب» برای زمانه ما

امروز، انسان با چالشی جدی روبرو است، چون کمبود کنونی آب و چشم‌انداز هراس‌انگیز خشکسالی‌ها و تغییرات جهانی در شرایط آب و هوا، سیاست‌گذاران را به جستجوی راه‌حل‌های سیاسی، و متخصصان آب را به یافتن راه‌حل‌های مدیریتی و فنی برای مقابله با کمیابی آب وامی‌دارد. در چنین شرایطی، مطالعه تاریخ آب، چیزی فراتر از صرفاً یک مشغله فکری بی‌فایده خواهد بود. ممکن است استدلال شود شرایط امروز تفاوت زیادی با شرایط گذشته دارد و  بر این اساس، مطالعه تاریخ آب نابجا است. چنین استدلالی، ساختارهای مهم میان‌فرهنگی، پیوستگی‌ها و اصولی مهمی را که کنش‌های انسان را شکل داده نادیده می‌گیرد. قراردادن رویکرد سیطره‌دار کنونی در یک بافتار تاریخی گسترده‌تر می‌تواند به ما کمک کند اقدامات حال حاضر را ارتقا دهیم و به پیامدهای آنها از زوایای جدید توجه نمائیم.

عنوان دانلودها
تاریخ آب برای زمانه ما 190

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن