هزینه کل اقتصادی استخراج آبزیرزمینی

عنوان: The Full Economic Cost of Groundwater Extractionعنوان به فارسی: هزینه کل اقتصادی استخراج آب زیرزمینینویسنده: جان استرند (Jon Strand) نهاد تهیه‌کننده: بانک جهانی           تا...

ادامه مطلب