تدبیر توسعه؛ فراتر از ابعاد علمیو فنی

تقاضا برای آب به ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، تا حد زیــادی تحت تأثیر رشد جمعیت، شهرنشینی، سیاست‌های امنیت غذایی و انــرژی و فرایندهای اقتصاد کلان نظیر تجارت جهانی و ت...

ادامه مطلب

تنش آبی در کمین مردم استان فارس

فارس چهارمین استان پهناور کشور، در منطقه نیمه خشک واقع شده است و بخش‌هایی از این استان با بحران کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کند. آب، مایه اصلی حیات و از ضروریات زندگی بشر است، که نه...

ادامه مطلب

آشنایی با منابع آب زیرزمینی

مقاله " آشنایی با منابع آب زیرزمینی" که توسط اندیشکده تدبیر آب ایران تهیه و تدوین شده است، از طریق تارنمای اندیشکده منتشر شد. اندیشکده تدبیر آب در نظر دارد موضوعات مهم پایه‌ای در ز...

ادامه مطلب