نشست تخصصی مسئله آب از دريچه علوماجتماعي برگزار می‌شود

 نشست تخصصی مسئله آب از دريچه علوم اجتماعي در قالب پنجمین همایش کنکاش­های مفهومی و نظری دربارۀ جامعۀ ایران سه شنبه 24 خردادماه 1401 با همکاری پویش ملی خانواده آب ایران، اندیشکده تد...

ادامه مطلب

نشست دوم «علوم اجتماعی و مسئله آبدر ایران»

دومين نشست «علوم اجتماعي و مسئله آب»، پنج‌شنبه، 21 بهمن‌ماه 1400 با حضور چهره‌های شاخص علوم اجتماعی و با همکاري پويش خانواده آب (روشني فرهنگ و انديشه در کارنامه آب)، انجمن جامعه شن...

ادامه مطلب

نشست علمی پایش مصارف آب کشاورزی

«چالش‌ها و فرصت‌ها در پایش مصارف آب کشاورزی» در راستای برگزاری مجموعه رویدادهای مرتبط با «سمپوزیوم ملی مسائل حل نشده بیلان آب کشور» با توجه به محدودیت‌ها و عدم امکان برگزاری جلسات ...

ادامه مطلب

سمپوزیوم ملی مسائل حل نشده بیلانآب کشور

 سلسله نشست‌های مجازی  سمپوزیوم ملی مسائل حل نشده بیلان آب کشور در راستای برگزاری مجموعه رویدادهای مرتبط با «سمپوزیوم ملی مسائل حل نشده بیلان آب کشور» با توجه به محدودیت‌ها و عدم ا...

ادامه مطلب