سمپوزیوم ملی مسائل حل نشده بیلانآب کشور(بخش دوم)

 سلسله نشست‌های مجازی-بخش دوم  سمپوزیوم ملی مسائل حل نشده بیلان آب کشور  در ادامه سلسله نشست‌های سمپوزیوم ملی مسائل حل نشده بیلان آب کشور، پس برگزاری موفق بخش اول برنامه با شش نشست...

ادامه مطلب

نشست علمی پایش مصارف آب کشاورزی

«چالش‌ها و فرصت‌ها در پایش مصارف آب کشاورزی» در راستای برگزاری مجموعه رویدادهای مرتبط با «سمپوزیوم ملی مسائل حل نشده بیلان آب کشور» با توجه به محدودیت‌ها و عدم امکان برگزاری جلسات ...

ادامه مطلب