سمپوزیوم ملی مسائل حل نشده بیلان آب کشور(بخش دوم)

 سلسله نشست‌های مجازی-بخش دوم

 سمپوزیوم ملی مسائل حل نشده بیلان آب کشور

 در ادامه سلسله نشست‌های سمپوزیوم ملی مسائل حل نشده بیلان آب کشور، پس برگزاری موفق بخش اول برنامه با شش نشست ذیل محور «چالش‌ها و فرصت‌ها در پایش مصارف آب»، در ادامه برنامه نشست‌های بخش دوم با عنوان « چالش‌ها و فرصت‌های مرتبط با داده‌ها و اطلاعات پایه در بیلان آب کشور» به شرح ذیل تدوین شده است:

 

نشست 1 ـ چالش‌های مرتبط با داده‌های پایه بیلان آب در بخش هواشناسی و آب سطحی

نشست 2 ـ چالش‌های مرتبط با داده‌های پایه بیلان آب در بخش آب زیرزمینی

نشست 3 ـ نقش «دفتر داده و اطلاعات شرکت مدیریت منابع آب ایران» در مدیریت اطلاعات و تدوین بیلان آب

نشست 4 ـ بررسی تجارب مدیریت منابع آب در آمریکا: حوزه مدیریت داده‌ها و تدوین بیلان آب

 

 گفتنی است در راستای برگزاری مجموعه رویدادهای مرتبط با «سمپوزیوم ملی مسائل حل نشده بیلان آب کشور» با توجه به محدودیت‌ها و عدم امکان برگزاری جلسات حضوری، بخشی از برنامه‌های این رویداد ملی به صورت سلسله نشست‌های مجازی برنامه‌ریزی شده است.

 

«برای اطلاعات بیشتر به تارنمای سمپوزیوم ملی مسائل حل‌نشده بیلان مراجعه کنید».

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن