فرهنگ و توسعه کم آب بر

فرهنگ مردمی بعنوان یکی از بنیان های اصلی توسعه کم آب بر در جهان مطرح است. توسعه هر کشور در گرو توسعه فرهنگ مصرف آن کشور نهفته است و بر همین مبنا، جهت توسعه موفقیت آمیز کم آب بر در ...

ادامه مطلب

آب در اقتصاد سبز

عنوان:  Water in the Green Economy عنوان به فارسی: آب در اقتصاد سبز نهاد تهیه‌کننده: همیاری جهانی آب (GWP) تاریخ انتشار: 2012 تعداد صفحات: 16 به اعتقاد برخی صاحب‌نظران، آب «جریان خ...

ادامه مطلب

فصلنامه گفت وگوی آب: شماره 17

کلید ورود به دیدمان اقتصاد سبز مفهوم «جداشدگی رشد اقتصادی از منابع » است در سال های اخیر مفهوم «اقتصاد سبز » به عنوان دیدمانی که رشد اقتصادی و افزایش رفاه را همراه با حفظ محیط‌زیست...

ادامه مطلب

توافق پاریس، بیمه سلامت زمین؟

امروز هیچ تهدیدی بزرگتر از تهدید تغییرات اقلیم برای سیاره زمین وجود ندارد. زنگ خطری که آخرین گزارش IPPC به صدا درآورد، جوامع جهانی را معتقد کرد تا برای مقابله با گرمایش جهانی هماهن...

ادامه مطلب