آب در اقتصاد سبز

عنوان:  Water in the Green Economy

عنوان به فارسی: آب در اقتصاد سبز

نهاد تهیه‌کننده: همیاری جهانی آب (GWP)

تاریخ انتشار: 2012

تعداد صفحات: 16

به اعتقاد برخی صاحب‌نظران، آب «جریان خون اقتصاد سبز» است. با این همه، منابع آب در بسیاری از بخش‌های جهان، محدود بوده و فشار بر منابع آب به سبب افزایش تقاضای آب برای نیازهای انسانی، غذا، صنعت و محیط‌زیست بیشتر می‌شود. اگر استفاده از آب با نرخ کنونی ادامه یابد، برآورد می‌شود تا سال 2030 تقاضای آب تا 40 درصد از موجودی قابل تأمین آب پیشی می‌گیرد. در نتیجه، امنیت آب و امنیت غذا در معرض ریسک قرار می‌گیرد؛ توسعه اقتصادی با محدودیت روبرو می‌شود و «زیرساخت‌های سبز» را که همه‌چیز به آن وابسته است، تضعیف می‌کند.

این اعتقاد وجود دارد که آب تنها بخشی از اقتصاد نیست، بلکه در همه بخش‌های اقتصاد تنیده شده است و بدون آن، اقتصاد نمی‌تواند به حرکت درآید. از این رو، آب در کانون تفکر نوین و راه‌حل‌های اثربخش برای استقرار اقتصاد سبز به شمار می‌آید. در این نوشتار درباره ضرورت نگاه یکپارچه به مقوله امنیت آبی و پتانسیل آن در سوق‌دادن فرایند «سبزکردن» اقتصادهای جهان سخن گفته می‌شود.

فهرست مطالب

1- مقدمه

2- تکانه‌ها و چالش‌های جهانی

3- اقتصاد سبز: گام بعدی در توسعه پایدار

4- آب برای توسعه و توسعه برای آب

5- قدرت یکپارچه‌نگری

6- پیوند امنیت آبی و رشد سبز

7- مدیریت دوره گذار

8- حرکت به جلو

 

دانلود گزارش

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن