یک هوای تازه

گزارشی از داستان «آب در مهمانی شکل ها» پس از برگزاری نشست های آب، فرهنگ و جامعه با شعار «باید درباره آب گفت‌وگو کنیم»  که خلاف آمده از عادتی به موقع و جذاب بود و حرفی نو داشت و به ...

ادامه مطلب

نشست مشترك با موسسه مورانو میرایاز کشور ژاپن

بر اساس تفاهم صورت‌گرفته میان وزارت نیرو و موسسه «مورانو میراي» ژاپن، پروژه «مدیریت مشارکتی جامع و پایدار منابع آب زیرزمینی» (ISPGWM) با مشارکت این مشاور ژاپنی و شرکت مدیریت منابع ...

ادامه مطلب

مدیریت محلی آب و نقش نهادهایخودکنترل کننده

نه بخش خصوصی، نه دولت و نه بخش عمومی آن چیزی نیست که در نظریات کلاسیک تعریف می شوند. اینها کنشگرانی هستند به نسبت یله، غیرپاسخگو، دارای منافع و اهداف ناهمسو و کمابیش مستقل.باید همه...

ادامه مطلب