نشست مشترك با موسسه مورانو میرای از کشور ژاپن

بر اساس تفاهم صورت‌گرفته میان وزارت نیرو و موسسه «مورانو میراي» ژاپن، پروژه «مدیریت مشارکتی جامع و پایدار منابع آب زیرزمینی» (ISPGWM) با مشارکت این مشاور ژاپنی و شرکت مدیریت منابع آب ایران (به نمایندگی از معاونت آب و آبفاي وزارت نیرو)، حوزه معاونت امور آب و خاك وزارت جهاد کشاورزي، سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران، سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداري و سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور در اسفندماه سال گذشته آغاز شده است. قرار است این طرح در سه سال آینده، در دشت‌هاي نیشابور (استان خراسان رضوي)، اسدآباد (استان همدان)، رفسنجان (استان کرمان) و یکی از دشت‌هاي استان فارس به اجرا درآید. با توجه به ظرفیت‌هاي موجود در استان کرمان و تلاش‌ها و فعالیت‌هاي انجام شده و در دست انجام از جمله پروژه «مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی» در این استان بویژه منطقه رفسنجان، اندیشکده تدبیر آب ایران نشستی را با هدف آشنایی مشاور ژاپنی با این فعالیت‌ها و ظرفیت‌هاي موجود با حضور آقایان ناکاتا (مدیرعامل موسسه مورانو ژاپن) و وادا به عنوان نمایندگان موسسه «مورانو میرای» ژاپن و جمعی از کنشگران اجتماعی استان کرمان بویژه منطقه رفسنجان در تاریخ 10 اسفندماه 1396 برگزار نمود. در این نشست فعالان اجتماعی رفسنجان و کارشناسان اندیشکده تدبیر آب ایران، به تشریح سابقه و نتایج مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده در دشت رفسنجان پرداختند. در این جلسه بر لزوم بهره‌گیري از تجربیات و اندوخته‌های داخلی برای موفقیت طرح تأکید گردید.  

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن