طرح تعادل بخشی در بوته نقد، دهموضوع اطلاع رسانی اثربخش

وزارت نیرو از شروع برنامه چهارم توسعه (1384) در حوزه اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی اقداماتی چون تهیه و پخش پویانمایی (انیمیشن) آموزشی و طرح ملی دانش‌آموزی نجات آب (داناب) را برنامه...

ادامه مطلب

بررسی و نقد طرح احیاء وتعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی

تکیه‌ی بخش‌های زیادی از کشور بر منابع آب زیرزمینی از یک سو، و افت روزافزون تراز آبخوان‌ها از سویی دیگر اهمیت توجه به این بخش از منابع آب را بیش از پیش افزایش داده است. به طوری که ع...

ادامه مطلب