بررسی و نقد طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی

تکیه‌ی بخش‌های زیادی از کشور بر منابع آب زیرزمینی از یک سو، و افت روزافزون تراز آبخوان‌ها از سویی دیگر اهمیت توجه به این بخش از منابع آب را بیش از پیش افزایش داده است. به طوری که علی‌رغم تلاش‎های وزارت نیرو طی چندین سال اخیر ذیل طرح تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، روند نزول تراز آب‌های زیرزمینی نه تنها کاهش نیافته بلکه روندی صعودی را نیز طی کرده است؛ این در حالی است که در فاز بعدی اجرای این طرح همچنان رویکردهای متمرکز و تکنوکراتی مبنای برنامه‎های تعادل‌بخشی آب‎های زیرزمینی را در وزارت نیرو تشکیل می‎دهد. اعتقاد متخصصان بر آن است که برای کنترل روند قهقرایی آب‎های زیرزمینی باید به اصلاح ساختار حکمرانی آب و مشارکت جواحع محلی توجه شود و راهکارهای اجرایی از بطن خود مسأله استخراج شود. در همین راستا، اندیشکده تدبیر آب ایران در تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه 1393 اقدام به برگزاری نشستی با هدف بررسی و نقد طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی با حضور مدیران اجرایی ذیربط، صاحبنظران حوزه اجتماعی و اقتصادی و بهره‌برداران آب کرد. در ادامه شرح مذاکرات این نشست آورده شده است.

عنوان دانلودها
0 1263

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن