بحران نامرئی آب

عنوان: کیفیت، جنبه ناشناخته: بحران نامرئی آب نهاد تهیه‌کننده: بانک جهانی سال انتشار: 2019 کمیت آب- که در سیلاب‌ها، خیلی زیاد است، و در خشکسالی‌ها، خیلی کم- توجه عمومی را جلب می‌کند...

ادامه مطلب

مدیریت آب زیرزمینی با رویکردیکپارچه

مجموعه «آشنایی با مدیریت آب زیرزمینی با رویکرد یکپارچه» در یازده عنوان به شرح زیر سازماندهی شده است:1- یکپارچه‌نگری و چارچوب مدیریت آب زیرزمینی2- شناخت سیستم‌های آبخوان برای مدیریت...

ادامه مطلب

پایداری آبیاری با آب زیرزمینی

  عنوان به فارسی: پایداری آبیاری با آب زیرزمینی: رویکردهای تطبیق تقاضا با منابع عنوان اصلی: Sustainable Groundwater Irrigation : Approaches to Reconciling Demand with Resources نها...

ادامه مطلب

چرخه آب و محیط زیست چگونه میچرخد؟

چرخه آب و محیط زیست در کنار هم و متاثر از هم هستند. تمام اشکال حیات در زمین به آب نیاز دارند. چون منابع آب بین انسانها و اکوسیستم های طیبعی مشترک است، انسان درباره آبی که در اکوسیس...

ادامه مطلب

امید واهی

 عنوان به فارسی: طرح‌های انتقال میان‌حوضه‌ای و کمبود آب، امید واهی؟ Pipedreams? Interbasin water transfers and water shortages   نهاد تهیه‌کننده: صندوق جهانی حفاظت از حیات وحش (WWF...

ادامه مطلب

چرخه آب

آب فراوان‌ترین ماده‌ای است که حدود 70 درصد سطح کره زمین را پوشانده است. ذخایر آب در سیاره ما بطور عمده  در اقیانوس‌ها استقرار پیدا کرده است و بخشی از آن در زیرزمین و قطب‌ها و بخش ک...

ادامه مطلب