عدالت اجتماعی و آب

سیاست‌های عدالت اجتماعی در پی افزایش رفاه عمومی از طریق ایجاد فرصت‌های مختلف برای اقشار کم‌درآمد و فقیر، چون ایجاد بستر توسعه فعالیت‌های اقتصادی روستایی، بر منابع آب تأثیرگذار هستن...

ادامه مطلب

حکمرانی اثربخش آب

عنوان گزارش: Effective Water Governance عنوان به فارسی: حکمرانی اثربخش آب نویسندگان: Peter Rogers و Alan Hall نهاد تهیه‌کننده: همکاری جهانی آب (GWP) سال نشر: ۲۰۰۳ تعداد صفح...

ادامه مطلب