چالش‌های زیاد در اجرای SGMA

طبق گزارش مؤسسه منابع آب دانشگاه کالیفرنیا، چالش‌های زیادی در اجرای قانون مدیریت آب‌های زیرزمینی پایدار کالیفرنیا پس از گذشت تقریباً 10 سال از تصویب آن باقی مانده‌است. مسئولین دانش...

ادامه مطلب

تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی

آب زیرزمینی در تأمین نیازهای شرب، بهداشت و غذا و نیز محیط‌زیست در بسیاری از مناطق جهان، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. شدت‌یافتن روند برداشت بیش از اندازه آب زیرزمینی، دولت‌ها را به ت...

ادامه مطلب

مدیریت بحران آب در سه سناریو

ارزیابی شاخص‌های مختلف بین‌المللی حاکی از آن است که ایران در وضعیت تنش آبی قرار دارد. کارشناسان بر‌این باورند که وضعیت نابسامان مدیریت منابع موجود آبی کشور، یکی از علل اصلی قرار گر...

ادامه مطلب

میزگرد چالش‌های مدیریت آب‌هایزیرزمینی

میزگرد چالش‌های مدیریت آب‌های زیرزمینی به همت اندیشکده تدبیر آب با حضور انوش نوری اسفندیاری، عضو شورای سیاستگذاری اندیشکده تدبیر آب، عباسقلی جهانی، کارشناس مدیریت آب، کامران داوری،...

ادامه مطلب

دغدغه‌های پایداری آب زیرزمینی

آب زیرزمینی؛ ویژگی‌ها و دغدغه‌های پایداری آب زیرزمینی یک منبع طبیعی کلیدی برای پشتیبانی‌ توسعه اجتماعی و اقتصادی به شمار می‌آید. با این همه، هنوز هم عمیقاً با فهم نادرست روبرو است؛...

ادامه مطلب

پایداری منابع آب زیرزمینی:مطالعه موردی دشت رفسنجان

اهمیت پایداری منابع آب زیرزمینی به عنوان تنها منبع آبی در مناطق خشک و نیمه خشک روز به روز افزایش می یابد. بررسی تجارب مناطقی که با ناپایداری منابع آب زیرزمینی مواجهند، نشان می‌دهد ...

ادامه مطلب