تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی

آب زیرزمینی در تأمین نیازهای شرب، بهداشت و غذا و نیز محیط‌زیست در بسیاری از مناطق جهان، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. شدت‌یافتن روند برداشت بیش از اندازه آب زیرزمینی، دولت‌ها را به تکاپو برای حل مسائل آب زیرزمینی و تعادل‌بخشی سفره‌های آب زیرزمینی واداشت. در این میان، مطالعات نظری نیز پا به میدان نهاد تا به پی‌ریزی راه‌حل‌ها در جهت تعادل‌بخشیدن و حفاظت از منابع آب زیرزمینی کمک کند. در همین راستا، ادبیات مشخصی با عنوان «حکمرانی آب زیرزمینی» برای پرداختن به ظرافت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مدیریت آب زیرزمینی پدیدار شد. با توجه به اهمیت موضوع، و وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی کشور، و تلاش صورت‌گرفته در قالب طرح «تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی»، در این تحقیق تلاش شده است تا مبانی نظری و اقدامات انجام‌شده یا در دست انجام در کشورهای مختلف، مورد بررسی قرار گیرد و از این منظر، طرح تعادل‌بخشی با نگاه نقادانه‌تری ارزیابی گردد.

مجموع رهیافت‌های پژوهشگران، ما را به این سمت ‌کشاند که کمی به عقب بازگردیم و با نگاهی عمیق‌تر خود، مسائل حکمرانی آب زیرزمینی را بیشتر بشناسیم و درک خود را به لحاظ نظری از هدف تعادل‌بخشی منسجم‌تر نماییم. به همین منظور تلاش شده تا پس از نوع‌شناسی مسائله اضافه برداشت و تعاد ل‌بخشی در ادبیات نهادی، آنرا در نظام حکمرانی آب زیرزمینی ترسیم کرده و نشان دهیم که این مسأله به لحاظ نظری دارای چه ابعاد گسترده‌ای است.

نکات کلیدی گزارش حاضر با این هدف طرح شده‌اند که چارچوب ذهنی خوانندگان نسبت به مسأله تعادل‌بخشی از فضای کلیاتی که عموماً در محافل و تحلیل‌های مرسوم از تعادل‌بخشی آب زیرزمینی مطرح می‌شوند، به چالش کشیده شوند. این پایان چالشی، آغازی خواهد بود برای بدست آوردن حس مسؤولیت متفاوت نسبت به آینده آب زیرزمینی و بازنگری در مسیری که برای حل بحران آب زیرزمینی ترسیم نموده‌ایم.

این گزارش را می‌توانید از طریق لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید:

 

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن