پایداری منابع آب زیرزمینی: مطالعه موردی دشت رفسنجان

اهمیت پایداری منابع آب زیرزمینی به عنوان تنها منبع آبی در مناطق خشک و نیمه خشک روز به روز افزایش می یابد. بررسی تجارب مناطقی که با ناپایداری منابع آب زیرزمینی مواجهند، نشان می‌دهد که علاوه بر راهکارهای سازه‌ای، بیشترین تمرکز مدیران و برنامه‌ریزان بر شناخت سفره‌ها، تدوین برنامه‌ها، اصلاح رویکردها و پایش مداوم با هدف کاهش ناپایداری بوده است. به منظور رسیدن به شناخت، انجام محاسبات مربوط به مولفه‌های ورودی و خروجی یک سفره آب زیرزمینی‌– محاسبات بیلان- امری اجتناب‌ناپذیر است. به همین دلیل پس از برگزاری «راه‌های برون‌رفت از بحران آب دشت رفسنجان»، پروژه مطالعاتی برای ارزیابی منابع و مصارف منابع آب دشت رفسنجان تعریف شد. در این پروژه مطالعاتی، توجه شده است که شناخت بیلان صحیح آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک، یکی از الزامات مهم برای پایداری منطقه و مدیریت منابع آب زیرزمینی به شمار می‌آید. چنین شناختی مستلزم برآورد مؤلفه‌های بیلان، با در نظرگرفتن عدم قطعیت‌ها است. بررسی گزارش‌های قبلی مطالعات مربوط به محاسبه بیلان در دشت رفسنجان بیانگر وجود عدم قطعیت‌های فراوان در انجام چنین محاسباتی است که جهت رسیدن به شناخت صحیح از این منابع لازم است تا حد امکان چنین عدم قطعیت‌هایی را کاهش داد. بر این اساس هدف‌های مطالعه حاضر عبارت است از: • بررسی منابع مختلف عدم قطعیت‌ها در محاسبات بیلان؛ • بررسی و تبیین عدم قطعیت در گزارش‌هاي قبلي بيلان منابع و مصارف آب در محدوده مطالعاتي رفسنجان؛ • شناسایی آسيب‌هاي احتمالي ناشي از روش انجام كار و در نظرگرفتن فرضيات در اين گزارش‌ها، • تدوین چارچوب کلی روش‌شناسی مطالعه بیلان در راستای كاهش عدم قطعيت‌ها. • انجام مطالعات تکمیلی با هدف اعمال روش‌شناسی پیشنهادی برای کاهش عدم قطعیت‌ها محتوای گزارش حاضر برای ارائه نتایج ۴ هدف اول از اهداف مطالعه به شرح فوق، تدوین شده و در دو بخش اصلی سازماندهی شده است. در بخش اول، روند تكاملي مفهوم آبدهي مطمئن در سفره‌هاي آب زيرزميني و اثرات نامطلوب استفاده از اين تعریف تشریح می‌شود. بخش دوم با بررسی گزارش‌های مطالعات انجام‌شده قبلی در دشت رفسنجان، با فرضیات و عدم قطعيت‌ها در محاسبات آبدهي مطمئن آغاز می‌شود. در ادامه به منظور مقابله با عدم قطعیت‌های موجود در برآورد مؤلفه‌های بیلان آب زیرزمینی، رفع کاستی‌های گذشته، و برآورد آب قابل برنامه‌ریزی در دشت‌ها چارچوب کلی روش‌شناسی انجام کار با ذکر جزئیات مربوط به هرکدام از عدم قطعیت‌ها ارائه می‌گردد. جمع‌بندی و پيشنهادها براي ادامه كار، بخش پاياني مطالعه را تشکیل می‌دهد. علاقه مندان می توانند از طریق لینک زیر به فایل این گزارش دسترسی پیدا کنند.

عنوان دانلودها
0 1891

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن