مدیریت آب زیرزمینی با رویکردیکپارچه

مجموعه «آشنایی با مدیریت آب زیرزمینی با رویکرد یکپارچه» در یازده عنوان به شرح زیر سازماندهی شده است:1- یکپارچه‌نگری و چارچوب مدیریت آب زیرزمینی2- شناخت سیستم‌های آبخوان برای مدیریت...

ادامه مطلب

کارگاه «بازآفرینی مهارت‌هایگفت‌وگو»

شرایط کنونی مدیریت و حکمرانی آب به یک جا‌به‌جایی در تفکر و رویکردها نیاز دارد. این جابه‌جایی با تعریف درست مسئله در یک فرایند گفت‌و‌گویی در جامعه شروع و بر پایه یادگیری اجتماعی به ...

ادامه مطلب

گزارش "پژوهش‌ اجتماعی برای بهبودحکمرانی آب زیرزمینی: مرورمطالعات"

عنوان گزارش: Social research to improve groundwater governance: literature review عنوان فارسی گزارش: پژوهش‌ اجتماعی برای بهبود حکمرانی آب زیرزمینی: مرور مطالعات نویسندگان: Michael ...

ادامه مطلب