قانون آب و نحوه ملی شدن آن

عنوان: حقوق آب (در سه جلد) تألیف: مرتضی سرمد تاریخ انتشار: 1351 تعداد صفحات: جلد اول (159)، جلد دوم (189) و جلد سوم (317) از مقدمه مؤلف: چون در مورد آب که در تمام شئون حیاتی فردی و...

ادامه مطلب

حقوق و رشد اقتصادی

نهادهای حقوقی امکان شکوفا شدن نوآوری و کارآفرینی را فراهم می‌کنند و دلیل اهمیتی که این دو مورد (نوآوری و کارآفرینی) در رشد اقتصادی دارند، اگر این نهادها به وظایف خود عمل نکنند، سای...

ادامه مطلب