مدیریت مشارکتی آب زیرزمینی

در پیشینه تاریخی آب در ایران می‌توان سوابق نهادهای مشارکتی مدیریت آب را بازشناسی کرد. تحولات صورت‌گرفته در یک صد سال گذشته (تشکیل دولت مدرن، اصلاحات اراضی، قانون ملی شدن آب و..)...

ادامه مطلب

آبیاری تحت‌فشار در ایران

آبیاری تحت فشار به عنوان یکی از راهکار‌های توأمان افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف آب مورد توجه قرار داشته است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در طول دهه ۱۳۹۰ بیش از...

ادامه مطلب

چاه‌های غیرمجاز، برداشت‌هایغیرقانونی؛ در آیینه قانونگذاری وتوسعه بخش کشاورزی

هر چند مباحث آب و چالش­‌های این عرصه، در سال­‌های اخیر، در محافل تخصصی و حتی عمومی، به طور نسبتا گسترده‌­ای مطرح شده اما بعضی موضوعات، این اقبال را نداشته‌­اند که متناسب با نیاز...

ادامه مطلب

فصلنامه شماره 38 (ویژه‌نامه بهار1403)

در سالهای 83-1382 طرحی با نام «طرح تحول در مدیریت منابع آب زیرزمینی» توسط امور آب وزارت نیرو تدوین گردید که به «طرح تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب» تغییر نام یافت. هدف ملی...

ادامه مطلب

تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی؛ ازبرنامه تا نتیجه

هر چند مباحث آب و چالش­‌های این عرصه، در سال­‌های اخیر، در محافل تخصصی و حتی عمومی، به طور نسبتا گسترده‌­ای مطرح شده اما بعضی موضوعات، این اقبال را نداشته‌­اند که متناسب با نیاز...

ادامه مطلب

نقد و بررسی رویای تعادل‌بخشی

.. اگرچه سیاست‌گذاری‌های زیادی در رابطه با بحث آب زیرزمینی در سطح دنیا اتفاق افتاده، اما فاصله‌ بسیار زیادی بین آن چیزی که در سطح سیاست مطرح، طراحی و تصویب می‌شود و آن چ...

ادامه مطلب

نقد و بررسی تکثرگرایی در حقوق آب

.. یکی از بدترین آفت‌هایی که در حقوق داریم و در حقوق آب هم مبتلاست، این است که ما در کشورمان چیزی به نام دکترین نداریم، یا چیزی از ...

ادامه مطلب

فصلنامه شماره ۳۷

آیا ریشه‌های بحران آب می‌تواند در بحران‌های دیگری باشد که خود را اینگونه در عرصه منابع طبیعی و از جمله «عامل بقای زندگی»- یعنی آب- نشان داده است؟ اگر اینگونه باشد، به احتمال زیا...

ادامه مطلب

آسیب شناسی قانون آب

سال 1285 در واقع نقطه آغازین وضع قوانین مرتبط با حقوق نوین در ایران است که با استفاده و اقتباس از حقوق غرب، حقوق اسلام و حقوق کشورهایی که از نظر حقوقی با ما همسان بودند شکل می‌گ...

ادامه مطلب