چاه‌های غیرمجاز، برداشت‌های غیرقانونی؛ در آیینه قانونگذاری و توسعه بخش کشاورزی

هر چند مباحث آب و چالش­‌های این عرصه، در سال­‌های اخیر، در محافل تخصصی و حتی عمومی، به طور نسبتا گسترده‌­ای مطرح شده اما بعضی موضوعات، این اقبال را نداشته‌­اند که متناسب با نیازشان، مورد‌توجه قرار بگیرند. موضوع آب‌­های زیرزمینی و روند نابودی و زوال آن­ها، از زمره این موضوعات هستند. با هدف حرکت در مسیر پوشش این کمبود، سلسله نشست‌هایی تحت عنوان "آب‌زیرزمینی؛ ناکامی‌های پشت سر و آرزوهای پیش‌رو" به همت گروه مهندسی-اجتماعی آبانگاه، اندیشکده تدبیر آب ایران و شبکه ملی تشکل­‌های محیط زیست و منابع طبیعی و با همراهی شرکت مدیریت منابع آب ایران و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزرات آموزش و پرورش، از شهریور ماه 1402 آغاز شده است.

آنچه در ادامه می‌آید، نسخه پیاده‌سازی شده گفت‌وگوهای نشست سوم در پایان بهمن‌ماه با عنوان چاه‌های غیرمجاز، برداشت‌های غیرقانونی؛ در آیینه قانونگذاری و توسعه بخش کشاورزیبا ارائه آقایان مهندس سرفرازی (دفتر آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی) و دکتر سامانی (دانشگاه تربیت مدرس و مرکز پژوهش‌های مجلس) می‌باشد. لازم به ذکر است متن به صورت گفتاری، و با کمترین دخل و تصرف نسبت به نسخه صوتی تنظیم‌شده و از اینرو ممکن است در بخش‌هایی، کاملا روان نباشد.

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن